.23 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 28/06/2022 23:40:00
Content save to disk for data catche at 28/06/2022 23:39:40
Page:home
Page Alias:home

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Ngày / kỳ Kết quả Chẵn/lẻ Lớn/nhỏ
28/06/2022
03 06 07 12 13 20 28 32 39 41
45 48 58 67 69 72 74 75 77 79
Lẻ
(11)
Lớn
(11)

28/06/2022
03 08 09 16 22 25 29 34 37 43
44 51 61 67 69 70 72 74 76 79
Lẻ
(11)
Lớn
(11)

28/06/2022
01 05 06 13 26 29 30 33 38 43
47 52 57 59 61 68 71 73 76 78
Lẻ
(12)
Lớn
(11)

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

137.360.420.850

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

6.357.132.100

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00742 ngày 28/06/2022
052230323855|33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

 
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/06.2022/system/game.pdf.result/00476_max3d_a5_v2_00476.pdf,https://media.vietlott.vn/main/06.2022/system/game.pdf.result/00476_max3d_a6_v2_00476.pdf,https://media.vietlott.vn/main/06.2022/system/game.pdf.result/00476_max3d_a4_v2_00476.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00476 ngày 27/06/2022
Giải Đặc biệt
496
182
Giải Nhất
826
820
369
952
Giải nhì
033
933
096
299
294
843
Giải ba
616
738
997
949
395
513
777
377

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính

44.984.697.500

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00906 ngày 26/06/2022
030708182736

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

 
Last3DProDraw:22aec906-01b2-4fa2-ba02-1e5bf0b6f4ec
Next:3e2800f6-95af-411e-918d-2f02c67af420: 124 / 30/06/2022
OGame.StartTime:17:45:00
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/06.2022/system/game.pdf.result/00123_max3dpro_a5_v2_00123.pdf,https://media.vietlott.vn/main/06.2022/system/game.pdf.result/00123_max3dpro_a6_v2_00123.pdf,https://media.vietlott.vn/main/06.2022/system/game.pdf.result/00123_max3dpro_a4_v2_00123.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00123 ngày 28/06/2022
Giải Đặc biệt
139
594
Giải nhất
889
772
354
018
Giải Nhì
587
792
692
187
756
437
Giải Ba
185
330
397
129
008
692
073
229

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

MEGA 6/45
Ông N.S.B
37.336.878.000 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh
MEGA 6/45
Anh P.T.S
36.546.933.000 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh
POWER 6/55
Ông V.C
92.575.628.850 VNĐ
Jackpot 1
Phát hành tại: Đà Nẵng