.22 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 08/05/2021 13:28:52
Content save to disk for data catche at 08/05/2021 13:27:25
Page:home
Page Alias:home

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Ngày / kỳ Kết quả Chẵn/lẻ Lớn/nhỏ
08/05/2021
04 06 08 10 25 27 29 32 33 43
46 48 49 50 56 59 68 74 75 77
Chẵn
(11)
Lớn
(11)

08/05/2021
04 15 16 21 22 26 29 31 33 40
43 44 54 56 57 64 69 70 71 72
Chẵn
(11)
Hòa

08/05/2021
01 06 10 11 15 24 25 26 33 39
43 50 53 57 67 69 70 75 76 77
Lẻ
(13)
Hòa

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

34.447.913.850

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.051.797.650

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00575 ngày 06/05/2021
151924314453|32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/05.2021/system/game.pdf.result/00309_max3d_a5_v2_00309.pdf,https://media.vietlott.vn/main/05.2021/system/game.pdf.result/00309_max3d_a6_v2_00309.pdf,https://media.vietlott.vn/main/05.2021/system/game.pdf.result/00309_max3d_a4_v2_00309.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00309 ngày 07/05/2021
Giải Nhất
105
487
Giải nhì
151
081
975
719
Giải ba
485
216
868
145
737
505
Giải khuyến khích
117
073
381
032
166
684
239
524

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính

58.038.778.500

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00738 ngày 07/05/2021
102021273334

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

Kết quả QSMT kỳ #00683 ngày 06/05/2021
Giải Nhất
3760
Giải Nhì
6024
 
5253
Giải Ba
7975
 
3012
 
8732
Giải khuyến khích 1
X760
Giải khuyến khích 2
XX60

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số(có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

POWER 6/55
Ông N.D
141.891.526.200 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh
MEGA 6/45
Ông Q.
23.503.378.500 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh
MEGA 6/45
Ông V.N.M.T
40.180.898.000 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Hà Nội