.22 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 14/06/2024 20:55:52
Content save to disk for data catche at 14/06/2024 20:55:43
Page:home
Page Alias:home
Vietlott thông báo kỳ QSMT 01032 ngày 09/05/2024 của sản phẩm Power 6/55 có 1 khách hàng trúng giải Jackpot trị giá 62,575,096,350 đồng tại Ấp Thứ Nhất, Tây Yên, Huyện An Biên, Kiên Giang

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Last3DProDraw:a397cde8-9110-4878-930f-afcb3afa178f
Next:e5d04832-76d3-4d4e-b4ca-6b4dc759b09e: 429 / 15/06/2024
OGame.StartTime:17:45:00
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/06.2024/system/game.pdf.result/00428_max3dpro_a4_v2_00428.pdf,https://media.vietlott.vn/main/06.2024/system/game.pdf.result/00428_max3dpro_a5_v2_00428.pdf,https://media.vietlott.vn/main/06.2024/system/game.pdf.result/00428_max3dpro_a6_v2_00428.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00428 ngày 13/06/2024
Giải thưởng Kết quả Giá trị
Giải sáu Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số
548 662 208 558 743 464
837 829 207 925 986 113
783 645 842 197 782 917
40 nghìn
Giải năm Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số
932 456
100 nghìn
Giải tư Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số
932 456 548 662 208 558
743 464 837 829 207 925
986 113 783 645 842 197
782 917
1 triệu
Giải Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
986 113 783 645
842 197 782 917
4 triệu
Giải Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
743 464 837
829 207 925
10 triệu
Giải nhất
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
548 662 208 558
30 triệu
Giải phụ Đặc biệt
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự
4 5 6   9 3 2
400 triệu
Giải Đặc biệt
Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự
9 3 2   4 5 6
2 tỷ

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/06.2024/system/game.pdf.result/00782_max3d_x2_00782.pdf,https://media.vietlott.vn/main/06.2024/system/game.pdf.result/00782_max3d_x4_00782.pdf,https://media.vietlott.vn/main/06.2024/system/game.pdf.result/00782_max3d_x1_00782.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00782 ngày 14/06/2024
Giải thưởng Kết quả Giá trị
Giải sáu Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số
686 881 543 581 415 870
959 244 994 412 219 779
161 503 468 577 577 096
40 nghìn
Giải năm Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số
870 689
150 nghìn
Giải tư Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số
870 689 686 881 543 581
415 870 959 244 994 412
219 779 161 503 468 577
577 096
1 triệu
Giải ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
219 779 161 503
468 577 577 096
5 triệu
Giải nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
415 870 959
244 994 412
10 triệu
Giải Nhất
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
686 881 543 581
40 triệu
Giải Đặc biệt
Trùng 2 bộ ba số theo thứ tự
8 7 0 6 8 9
hoặc
6 8 9 8 7 0
1 tỷ

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

64.999.817.400

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.634.822.650

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #01047 ngày 13/06/2024
083945474951|16

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

 

Jackpot Mega 6/45 ước tính

13.410.838.000

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #01211 ngày 14/06/2024
102425263041

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

Ngày / kỳ Kết quả Tổng Lớn/hòa/nhỏ
14/06/2024
5 2 3
10 Hòa

14/06/2024
1 6 3
10 Hòa

14/06/2024
1 6 1
8 Nhỏ

  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại ứng dụng Vietlott SMS tải app tại đường link
Ngày / kỳ Kết quả Chẵn/lẻ Lớn/nhỏ
14/06/2024
03 06 11 19 20 29 35 36 37 41
44 47 57 62 64 65 69 70 71 73
Lẻ
(13)
Lớn
(11)

14/06/2024
11 12 16 18 24 25 28 30 32 36
45 47 52 55 59 63 74 77 79 80
Chẵn
(11)
Hòa

14/06/2024
03 14 15 17 18 31 32 33 34 35
36 38 44 45 54 55 60 63 67 70
Hòa Nhỏ
(12)

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Quay số mở thưởng mỗi 8 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng
POWER 6/55
Ông H và ông H.L
314.186.714.850 VNĐ
Jackpot 1
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh
POWER 6/55
Chị M
25.409.725.000 VNĐ
Jackpot 2
Phát hành tại: Kiên Giang
POWER 6/55
Anh M.T
67.784.892.000 VNĐ
Jackpot 2
Phát hành tại: Lâm Đồng