.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 27/07/2021 23:33:25
Content save to disk for data catche at 27/07/2021 23:33:09
Page:home
Page Alias:home

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Ngày / kỳ Kết quả Chẵn/lẻ Lớn/nhỏ
24/07/2021
05 10 13 16 17 23 25 26 28 32
34 35 40 44 52 63 65 70 74 79
Chẵn
(11)
Nhỏ
(13)

24/07/2021
02 08 13 16 20 21 22 24 27 28
35 37 39 40 51 53 54 56 58 62
Chẵn
(12)
Nhỏ
(14)

24/07/2021
06 15 16 19 28 29 34 38 42 44
48 49 56 58 61 68 69 70 74 78
Chẵn
(14)
Lớn
(12)

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

39.750.460.500

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.663.492.450

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00608 ngày 22/07/2021
022024394653|55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/07.2021/system/game.pdf.result/00342_max3d_a5_v2_00342.pdf,https://media.vietlott.vn/main/07.2021/system/game.pdf.result/00342_max3d_a6_v2_00342.pdf,https://media.vietlott.vn/main/07.2021/system/game.pdf.result/00342_max3d_a4_v2_00342.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00342 ngày 23/07/2021
Giải Nhất
859
330
Giải nhì
863
931
816
141
Giải ba
764
903
106
927
721
579
Giải khuyến khích
803
058
250
128
969
653
152
416

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính

17.106.759.000

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00771 ngày 23/07/2021
192631334142

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

Kết quả QSMT kỳ #00716 ngày 22/07/2021
Giải Nhất
7990
Giải Nhì
3298
 
0786
Giải Ba
0289
 
0750
 
1500
Giải khuyến khích 1
X990
Giải khuyến khích 2
XX90

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số(có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

MEGA 6/45
Anh N.A.T
35.050.968.000 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Trà Vinh
POWER 6/55
Bà N.T.X.L
53.571.168.300 VNĐ
Jackpot 1
Phát hành tại: Hà Nội
POWER 6/55
Ông N.X.M
58.284.817.050 VNĐ
Jackpot 1
Phát hành tại: Hà Nội