.22 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 07/07/2022 02:43:20
Content save to disk for data catche at 07/07/2022 00:00:09
Page:home
Page Alias:home

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Ngày / kỳ Kết quả Chẵn/lẻ Lớn/nhỏ
06/07/2022
03 04 10 13 16 18 21 23 24 31
33 36 41 47 48 52 58 69 71 77
Lẻ
(11)
Nhỏ
(12)

06/07/2022
06 13 14 18 21 30 34 37 39 46
52 53 56 57 62 65 71 75 79 80
Hòa Lớn
(11)

06/07/2022
03 04 07 08 09 10 18 26 31 32
35 43 47 52 57 58 66 67 69 80
Hòa Nhỏ
(11)

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

162.630.330.150

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

9.164.899.800

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00745 ngày 05/07/2022
050712262944|38

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

 
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/07.2022/system/game.pdf.result/00480_max3d_a5_v2_00480.pdf,https://media.vietlott.vn/main/07.2022/system/game.pdf.result/00480_max3d_a6_v2_00480.pdf,https://media.vietlott.vn/main/07.2022/system/game.pdf.result/00480_max3d_a4_v2_00480.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00480 ngày 06/07/2022
Giải Đặc biệt
091
556
Giải Nhất
218
405
151
139
Giải nhì
809
665
903
442
109
176
Giải ba
387
179
376
102
463
035
013
291

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính

12.000.000.000

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00910 ngày 06/07/2022
041214154142

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

 
Last3DProDraw:4eed256c-f031-4638-b718-c4265f82c9f5
Next:65322798-0b2a-4d2d-98ad-9d8989481de5: 127 / 07/07/2022
OGame.StartTime:17:45:00
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/07.2022/system/game.pdf.result/00126_max3dpro_a5_v2_00126.pdf,https://media.vietlott.vn/main/07.2022/system/game.pdf.result/00126_max3dpro_a6_v2_00126.pdf,https://media.vietlott.vn/main/07.2022/system/game.pdf.result/00126_max3dpro_a4_v2_00126.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00126 ngày 05/07/2022
Giải Đặc biệt
814
157
Giải nhất
346
929
720
865
Giải Nhì
398
775
492
134
722
643
Giải Ba
928
502
942
584
454
864
836
949

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

MEGA 6/45
Ông N.S.B
37.336.878.000 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh
MEGA 6/45
Anh P.T.S
36.546.933.000 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh
POWER 6/55
Ông V.C
92.575.628.850 VNĐ
Jackpot 1
Phát hành tại: Đà Nẵng