vi => Content load from disk data catche at 16/07/2019 08:04:22
Content save to disk for data catche at 15/07/2019 19:21:38
Page:home

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

92.278.133.400

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.203.962.200

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00304 ngày 13/07/2019
052329455052|01

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/07.2019/system/game.pdf.result/00037max3d_a5_00037.pdf,https://media.vietlott.vn/main/07.2019/system/game.pdf.result/00037_max3d_a6_00037.pdf,https://media.vietlott.vn/main/07.2019/system/game.pdf.result/00037_max3d_a4_00037.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00037 ngày 15/07/2019
Giải Nhất
818
501
Giải nhì
263
917
647
906
Giải ba
560
025
531
208
453
956
Giải khuyến khích
751
690
342
685
783
927
856
157

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính

14.014.911.500

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00466 ngày 14/07/2019
020307253334

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

Kết quả QSMT kỳ #00412 ngày 13/07/2019
Giải Nhất
0599
Giải Nhì
6605
 
6528
Giải Ba
7299
 
2186
 
3920
Giải khuyến khích 1
X599
Giải khuyến khích 2
XX99

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số(có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Chủ Nhân Jackpot

Xem Thêm

Anh T.M.P

34.381.055.000

VNĐ

Jackpot

Bà M.H

20.603.254.000

VNĐ

Jackpot

Ông L.B.Đ

119.957.842.650

VNĐ

Jackpot 1

Anh T.Q.K

44.071.252.500

VNĐ

Jackpot