.23 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 27/10/2021 23:41:42
Content save to disk for data catche at 27/10/2021 23:03:24
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-max-3dpro
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/max-3dpro
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/max-3dpro
Max3d Pro

Kết quả quay số mở thưởng Max 3D Pro

Kỳ quay thưởng #00019 ngày 26/10/2021
Giải Đặc biệt
164
042
Giải Nhất
487
921
590
236
Giải Nhì
342
880
105
458
602
738
Giải Ba
108
973
246
081
989
534
019
704

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải Đặc biệt
164 042
0 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt
042 164
0 400.000.000
Giải Nhất
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
487 921 590 236
0 30.000.000
Giải Nhì Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số
342 880 105
458 602 738
7 10.000.000
Giải Ba Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số
108 973 246 081
989 534 019 704
8 4.000.000
Giải tư Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 20 bộ ba số
164 042 487 921 590 236
342 880 105 458 602 738
108 973 246 081 989 534
019 704
47 1.000.000
Giải năm Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số
164 042
393 100.000
Giải sáu Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số
487 921 590 236 342 880
105 458 602 738 108 973
246 081 989 534 019 704
4.406 40.000

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.