vi => Content load from disk data catche at 16/07/2019 07:33:46
Content save to disk for data catche at 15/07/2019 18:06:03
Page:trach-nhiem-xa-hoi-dong-gop-cho-xa-hoi
MenuItemAlias: /vi/trach-nhiem-xa-hoi/dong-gop-cho-xa-hoi

4.300 tỷ đồng

Trả thưởng cho khách hàng

2.195 tỷ đồng

Đóng góp cho ngân sách địa phương

16,8 tỷ đồng

An sinh xã hội cho người từ thiện

Hơn 8.000

An sinh xã hội Vietlott và đối tác HTKD thực hiện