vi => Content load from disk data catche at 21/05/2019 02:07:21
Content save to disk for data catche at 20/05/2019 18:34:34
Page:trach-nhiem-xa-hoi-dong-gop-cho-xa-hoi
MenuItemAlias: /vi/trach-nhiem-xa-hoi/dong-gop-cho-xa-hoi

4.300 tỷ đồng

Trả thưởng cho khách hàng

2.195 tỷ đồng

Đóng góp cho ngân sách địa phương

16,8 tỷ đồng

An sinh xã hội cho người từ thiện

Hơn 8.000

An sinh xã hội Vietlott và đối tác HTKD thực hiện