MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-645
Mega 6/45
Power 6/55
Max 4D
Max 3D
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00466 14/07/2019 12/09/2019
2 Kỳ quay thưởng 00465 12/07/2019 10/09/2019
3 Kỳ quay thưởng 00464 10/07/2019 08/09/2019
4 Kỳ quay thưởng 00463 07/07/2019 05/09/2019
5 Kỳ quay thưởng 00462 05/07/2019 03/09/2019
6 Kỳ quay thưởng 00461 03/07/2019 01/09/2019
7 Kỳ quay thưởng 00460 30/06/2019 29/08/2019
8 Kỳ quay thưởng 00459 28/06/2019 27/08/2019
9 Kỳ quay thưởng 00458 26/06/2019 25/08/2019
10 Kỳ quay thưởng 00457 23/06/2019 22/08/2019
11 Kỳ quay thưởng 00456 21/06/2019 20/08/2019
12 Kỳ quay thưởng 00455 19/06/2019 18/08/2019
13 Kỳ quay thưởng 00454 16/06/2019 15/08/2019
14 Kỳ quay thưởng 00453 14/06/2019 13/08/2019
15 Kỳ quay thưởng 00452 12/06/2019 11/08/2019