MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-645
Mega 6/45
Power 6/55
Max 4D
Max 3D
Keno
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00494 18/09/2019 17/11/2019
2 Kỳ quay thưởng 00493 15/09/2019 14/11/2019
3 Kỳ quay thưởng 00492 13/09/2019 12/11/2019
4 Kỳ quay thưởng 00491 11/09/2019 10/11/2019
5 Kỳ quay thưởng 00490 08/09/2019 07/11/2019
6 Kỳ quay thưởng 00489 06/09/2019 05/11/2019
7 Kỳ quay thưởng 00488 04/09/2019 03/11/2019
8 Kỳ quay thưởng 00487 01/09/2019 31/10/2019
9 Kỳ quay thưởng 00486 30/08/2019 29/10/2019
10 Kỳ quay thưởng 00485 28/08/2019 27/10/2019
11 Kỳ quay thưởng 00484 25/08/2019 24/10/2019
12 Kỳ quay thưởng 00483 23/08/2019 22/10/2019
13 Kỳ quay thưởng 00482 21/08/2019 20/10/2019
14 Kỳ quay thưởng 00481 18/08/2019 17/10/2019
15 Kỳ quay thưởng 00480 16/08/2019 15/10/2019