MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-645
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00442 19/05/2019 18/07/2019
2 Kỳ quay thưởng 00441 17/05/2019 16/07/2019
3 Kỳ quay thưởng 00440 15/05/2019 14/07/2019
4 Kỳ quay thưởng 00439 12/05/2019 11/07/2019
5 Kỳ quay thưởng 00438 10/05/2019 09/07/2019
6 Kỳ quay thưởng 00437 08/05/2019 07/07/2019
7 Kỳ quay thưởng 00436 05/05/2019 04/07/2019
8 Kỳ quay thưởng 00435 03/05/2019 02/07/2019
9 Kỳ quay thưởng 00434 01/05/2019 30/06/2019
10 Kỳ quay thưởng 00433 28/04/2019 27/06/2019
11 Kỳ quay thưởng 00432 26/04/2019 25/06/2019
12 Kỳ quay thưởng 00431 24/04/2019 23/06/2019
13 Kỳ quay thưởng 00430 21/04/2019 20/06/2019
14 Kỳ quay thưởng 00429 19/04/2019 18/06/2019
15 Kỳ quay thưởng 00428 17/04/2019 16/06/2019