MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-655
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00292 15/06/2019 14/08/2019
2 Kỳ quay thưởng 00291 13/06/2019 12/08/2019
3 Kỳ quay thưởng 00290 11/06/2019 10/08/2019
4 Kỳ quay thưởng 00289 08/06/2019 07/08/2019
5 Kỳ quay thưởng 00288 06/06/2019 05/08/2019
6 Kỳ quay thưởng 00287 04/06/2019 03/08/2019
7 Kỳ quay thưởng 00286 01/06/2019 31/07/2019
8 Kỳ quay thưởng 00285 30/05/2019 29/07/2019
9 Kỳ quay thưởng 00284 28/05/2019 27/07/2019
10 Kỳ quay thưởng 00283 25/05/2019 24/07/2019
11 Kỳ quay thưởng 00282 23/05/2019 22/07/2019
12 Kỳ quay thưởng 00281 21/05/2019 20/07/2019
13 Kỳ quay thưởng 00280 18/05/2019 17/07/2019
14 Kỳ quay thưởng 00279 16/05/2019 15/07/2019
15 Kỳ quay thưởng 00278 14/05/2019 13/07/2019