.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 06/08/2020 01:40:05
Content save to disk for data catche at 06/08/2020 01:39:01
Page:vietlott-gambling-calculator
Page Alias:vietlott/gambling-calculator
MenuItemAlias: /vi/vietlott/gambling-calculator
Bảng tính chơi
Theo dõi thời gian và ngân sách dành cho cách chơi có thể giúp bạn quản lý tốt hơn cách chơi của mình.
Ngày
(DD/MM/YY)
Loại hình
(Có thể lựa chọn nhiều hơn 1 tùy chọn)
Tổng cược
(VND)
Thời gian chơi
Hour(s)
 Power  Mega  Max4D  Option 4  Option 5
 Power  Mega  Max4D  Option 4  Option 5
 Power  Mega  Max4D  Option 4  Option 5
 Power  Mega  Max4D  Option 4  Option 5
 Power  Mega  Max4D  Option 4  Option 5
 Power  Mega  Max4D  Option 4  Option 5
 Power  Mega  Max4D  Option 4  Option 5