MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Tìm thấy 200 kết quả theo yêu cầu
Ngày quay Kỳ quay Kết quả
20/09/2019 #0002685
02 04 07 15 18 19 22 23 35 40
48 49 50 52 53 59 61 67 77 80
20/09/2019 #0002684
01 03 05 07 08 10 11 18 21 27
35 36 37 38 52 53 63 71 77 78
20/09/2019 #0002683
05 14 22 23 25 27 29 32 33 34
41 51 52 60 61 65 72 73 77 78
20/09/2019 #0002682
02 05 24 27 28 29 35 37 40 43
47 52 58 59 61 63 66 70 71 75
20/09/2019 #0002681
02 06 12 14 16 17 24 31 37 40
46 48 52 55 58 71 72 73 74 76
20/09/2019 #0002680
10 13 15 18 19 24 26 28 31 34
35 38 44 47 53 57 61 66 70 72
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng