.23 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 28/05/2024 20:04:51
Content save to disk for data catche at 28/05/2024 20:04:21
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-keno
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Nhập kỳ

Dò lớn bé

Dò chẵn lẻ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
(*)Dữ liệu tìm kiếm / dò số trong vòng 6 tháng gần đây
Tìm thấy 6 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ
28/05/2024
01 05 07 11 15 20 24 33 34 37
47 49 51 54 55 58 61 65 73 77
Lẻ
(15)
Hòa
28/05/2024
04 10 11 22 24 31 32 38 39 43
44 49 57 59 69 71 72 73 76 79
Lẻ
(11)
Lớn
(11)
28/05/2024
02 05 08 09 11 18 19 26 30 31
34 39 57 58 59 63 69 71 72 76
Lẻ
(11)
Nhỏ
(12)
28/05/2024
05 07 13 15 21 22 25 29 34 45
46 50 51 52 54 56 58 66 78 79
Hòa Lớn
(11)
28/05/2024
01 02 04 12 15 17 22 23 24 30
31 35 36 42 46 48 55 57 61 72
Chẵn
(11)
Nhỏ
(13)
28/05/2024
01 03 09 14 20 23 24 37 38 44
46 47 57 63 67 72 75 76 79 80
Lẻ
(11)
Lớn
(11)
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng