MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

(*)Nhập các số bạn chọn, mỗi số cách nhau 01 dấu cách, ví dụ: 02 05 08 12 38...
Tìm thấy 200 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Lớn/Nhỏ Chẵn/Lẻ
17/11/2019
02 07 16 23 24 29 34 39 43 46
47 48 50 51 54 57 65 66 67 69
- -
17/11/2019
07 13 19 21 23 30 35 38 42 45
51 53 56 58 59 62 63 69 70 77
- Lẻ
17/11/2019
03 06 12 15 22 27 32 39 42 43
45 54 56 64 67 68 70 73 75 77
- -
17/11/2019
05 16 20 24 30 31 33 38 43 52
53 54 57 58 60 66 69 76 78 80
- Chẵn
17/11/2019
03 09 13 14 19 22 26 27 31 35
37 50 51 57 64 70 71 73 76 77
- Lẻ
17/11/2019
01 03 07 09 15 30 32 36 40 43
48 50 52 53 57 58 74 77 78 80
- -
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng