MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Dò số

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Kỳ quay: 00091 | Ngày: 18/11/2019
Giải Nhất
389
270
Giải Nhì
367
391
661
221
Giải ba
285
710
409
469
324
722
Giải khuyến khích
841
372
656
168
145
134
911
095
Kỳ quay: 00090 | Ngày: 15/11/2019
Giải Nhất
734
003
Giải Nhì
849
594
325
910
Giải ba
177
497
720
482
399
157
Giải khuyến khích
857
873
444
939
695
634
309
210
Kỳ quay: 00089 | Ngày: 13/11/2019
Giải Nhất
493
927
Giải Nhì
868
361
213
583
Giải ba
515
427
903
864
789
151
Giải khuyến khích
078
370
525
170
854
845
954
091
Kỳ quay: 00088 | Ngày: 11/11/2019
Giải Nhất
554
076
Giải Nhì
032
905
504
278
Giải ba
293
907
344
354
694
565
Giải khuyến khích
597
213
750
644
998
157
703
313
Kỳ quay: 00087 | Ngày: 08/11/2019
Giải Nhất
407
209
Giải Nhì
075
100
820
102
Giải ba
439
553
059
780
578
815
Giải khuyến khích
634
703
284
385
882
207
658
018