.22 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 28/06/2022 21:43:25
Content save to disk for data catche at 28/06/2022 21:41:10
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-max-3d
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Dò số

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Kỳ quay: 00476 | Ngày: 27/06/2022
Giải Đặc biệt
496
182
Giải Nhất
826
820
369
952
Giải Nhì
033
933
096
299
294
843
Giải ba
616
738
997
949
395
513
777
377
Kỳ quay: 00475 | Ngày: 24/06/2022
Giải Đặc biệt
240
974
Giải Nhất
806
600
742
138
Giải Nhì
544
328
055
589
462
176
Giải ba
240
240
917
308
387
726
483
320
Kỳ quay: 00474 | Ngày: 22/06/2022
Giải Đặc biệt
949
056
Giải Nhất
374
123
654
429
Giải Nhì
397
692
549
760
060
032
Giải ba
370
375
733
239
370
402
302
160
Kỳ quay: 00473 | Ngày: 20/06/2022
Giải Đặc biệt
045
732
Giải Nhất
323
570
733
279
Giải Nhì
201
272
945
724
986
307
Giải ba
380
745
734
610
037
834
187
322
Kỳ quay: 00472 | Ngày: 17/06/2022
Giải Đặc biệt
350
750
Giải Nhất
427
057
399
908
Giải Nhì
902
953
368
936
386
085
Giải ba
953
539
842
518
630
504
775
966