MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Dò số

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Kỳ quay: 00077 | Ngày: 16/10/2019
Giải Nhất
914
331
Giải Nhì
566
517
555
215
Giải ba
240
939
840
446
038
405
Giải khuyến khích
740
123
706
909
014
077
391
159
Kỳ quay: 00076 | Ngày: 14/10/2019
Giải Nhất
000
539
Giải Nhì
522
178
905
719
Giải ba
728
284
669
470
743
584
Giải khuyến khích
945
657
415
252
977
715
855
365
Kỳ quay: 00075 | Ngày: 11/10/2019
Giải Nhất
067
366
Giải Nhì
546
866
749
266
Giải ba
624
881
768
025
553
561
Giải khuyến khích
237
660
091
545
038
699
368
415
Kỳ quay: 00074 | Ngày: 09/10/2019
Giải Nhất
177
355
Giải Nhì
479
195
050
740
Giải ba
981
214
214
260
523
524
Giải khuyến khích
225
525
672
315
611
482
879
106
Kỳ quay: 00073 | Ngày: 07/10/2019
Giải Nhất
998
476
Giải Nhì
352
259
265
131
Giải ba
954
227
357
838
894
500
Giải khuyến khích
598
680
083
655
269
988
918
474