.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 05/07/2020 19:47:04
Content save to disk for data catche at 05/07/2020 19:46:16
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-max-3d
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Dò số

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Kỳ quay: 00178 | Ngày: 03/07/2020
Giải Nhất
998
144
Giải Nhì
457
984
859
226
Giải ba
960
458
486
022
654
138
Giải khuyến khích
807
206
854
164
478
681
573
358
Kỳ quay: 00177 | Ngày: 01/07/2020
Giải Nhất
867
468
Giải Nhì
058
839
975
104
Giải ba
084
432
359
396
777
646
Giải khuyến khích
227
839
293
582
080
553
281
429
Kỳ quay: 00176 | Ngày: 29/06/2020
Giải Nhất
524
190
Giải Nhì
418
239
670
332
Giải ba
332
499
907
852
637
934
Giải khuyến khích
744
809
416
450
630
117
682
519
Kỳ quay: 00175 | Ngày: 26/06/2020
Giải Nhất
394
684
Giải Nhì
041
331
707
084
Giải ba
112
589
742
323
689
028
Giải khuyến khích
035
745
487
460
201
439
833
916
Kỳ quay: 00174 | Ngày: 24/06/2020
Giải Nhất
956
510
Giải Nhì
589
375
377
379
Giải ba
556
742
431
765
304
925
Giải khuyến khích
026
835
637
004
088
794
499
848