.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 26/11/2020 18:55:11
Content save to disk for data catche at 26/11/2020 18:54:38
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-max-3d
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Dò số

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Kỳ quay: 00240 | Ngày: 25/11/2020
Giải Nhất
697
438
Giải Nhì
768
033
890
452
Giải ba
903
520
822
462
659
309
Giải khuyến khích
221
156
057
967
223
964
136
349
Kỳ quay: 00239 | Ngày: 23/11/2020
Giải Nhất
277
557
Giải Nhì
412
961
921
211
Giải ba
085
492
647
157
487
866
Giải khuyến khích
839
091
807
664
096
384
297
132
Kỳ quay: 00238 | Ngày: 20/11/2020
Giải Nhất
268
488
Giải Nhì
301
781
316
913
Giải ba
752
043
995
976
470
169
Giải khuyến khích
207
642
780
154
967
533
048
941
Kỳ quay: 00237 | Ngày: 18/11/2020
Giải Nhất
914
642
Giải Nhì
469
005
301
896
Giải ba
181
177
307
153
938
685
Giải khuyến khích
154
276
841
269
806
499
189
905
Kỳ quay: 00236 | Ngày: 16/11/2020
Giải Nhất
571
615
Giải Nhì
984
695
144
151
Giải ba
800
012
404
103
467
948
Giải khuyến khích
546
064
068
213
686
855
307
628