.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 02/10/2022 12:54:40
Content save to disk for data catche at 02/10/2022 12:54:37
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-max-3d
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Dò số

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Kỳ quay: 00517 | Ngày: 30/09/2022
Giải Đặc biệt
912
302
Giải nhất
592
907
912
257
Giải nhì
419
291
056
052
727
015
Giải ba
563
001
680
184
145
087
289
174
Kỳ quay: 00516 | Ngày: 28/09/2022
Giải Đặc biệt
564
240
Giải nhất
520
777
172
753
Giải nhì
429
768
466
195
566
080
Giải ba
116
753
948
713
180
554
830
217
Kỳ quay: 00515 | Ngày: 26/09/2022
Giải Đặc biệt
796
167
Giải nhất
707
426
891
533
Giải nhì
214
827
208
596
167
736
Giải ba
712
991
955
748
126
859
391
360
Kỳ quay: 00514 | Ngày: 23/09/2022
Giải Đặc biệt
775
309
Giải nhất
918
647
096
241
Giải nhì
024
277
305
567
876
047
Giải ba
674
491
211
575
371
070
898
331
Kỳ quay: 00513 | Ngày: 21/09/2022
Giải Đặc biệt
543
948
Giải nhất
445
894
729
771
Giải nhì
604
160
597
909
300
865
Giải ba
361
165
027
079
847
668
421
300