.22 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 25/09/2020 16:03:21
Content save to disk for data catche at 25/09/2020 16:01:00
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-max-3d
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-3d

Dò số

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 3D
Dò số Max3D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ


Dò số Max3D+

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Kỳ quay: 00213 | Ngày: 23/09/2020
Giải Nhất
881
531
Giải Nhì
099
211
277
489
Giải ba
748
529
608
472
716
962
Giải khuyến khích
841
567
000
520
518
761
471
153
Kỳ quay: 00212 | Ngày: 21/09/2020
Giải Nhất
725
389
Giải Nhì
542
810
993
537
Giải ba
022
270
734
050
499
608
Giải khuyến khích
221
219
224
646
367
967
239
019
Kỳ quay: 00211 | Ngày: 18/09/2020
Giải Nhất
760
809
Giải Nhì
789
436
295
569
Giải ba
570
380
896
379
971
780
Giải khuyến khích
330
148
814
153
751
757
208
856
Kỳ quay: 00210 | Ngày: 16/09/2020
Giải Nhất
376
030
Giải Nhì
251
782
571
820
Giải ba
069
436
565
976
693
435
Giải khuyến khích
501
496
439
303
571
711
451
919
Kỳ quay: 00209 | Ngày: 14/09/2020
Giải Nhất
210
182
Giải Nhì
999
123
621
021
Giải ba
338
209
747
839
659
108
Giải khuyến khích
238
954
441
027
192
318
780
944