.23 => CATCHE
en => Content load from disk data catche at 28/10/2021 00:03:08
Content save to disk for data catche at 27/10/2021 23:50:02
Page:vietlott-thong-tin-lien-quan
Page Alias:vietlott/thong-tin-lien-quan
MenuItemAlias: /en/vietlott/thong-tin-lien-quan

Legal documents

STT DOCUMENT TYPE SYMBOL Date of issue TRÍCH YẾU DOWNLOAD
1 Decree 30/2007/NĐ-CP 01/03/2007 Kinh doanh xổ số
2 Circular 44/2009/TT-BTC 10/03/2009 Hướng dẫn việc phát hành xổ số điện toán của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ Đô
3 Decision 1109/QĐ-TTg 11/05/2011 Phê duyệt đề án thành lập Công ty kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán Việt Nam
4 Decision 2933/QĐ-BTC 05/12/2011 Thành lập Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam
5 Decree 78/2012/NĐ-CP 05/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 30/2007/NĐ-CP, ngày 01/3/2007 của Chính phủ về “kinh doanh xổ số

Công bố thông tin

Order TYPE OF INFORMATION CONTENT
1 Report on the company renewal arrangement in 2015
2 Financial Report 2015
3 Plan for Business production and Investment in 2016
4 Report on the company's salary & bonus system in 2016
5 Financial Report 2016
6 Report on the company renewal arrangement in 2017
7 Financial Report for the first half of 2017
8 Audit Report 2017