.20 => CATCHE
en => Content load from disk data catche at 27/07/2021 21:13:33
Content save to disk for data catche at 25/07/2021 17:53:44
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-655
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/655
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/655
Power 6/55

Power 6/55 Draw result

Draw ID #00608 Date 22/07/2021
022024394653|55
Value Jackpot 1

39.750.460.500

VND

Jackpot 2 value

3.663.492.450

VND

Prize Result Number of prizes Prize value (VND)
Jackpot 1 O O O O O O 0 39.750.460.500
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3.663.492.450
Giải Nhất O O O O O 4 40.000.000
Second prize O O O O 313 500.000
Third prize O O O 7.028 50.000

* How to determine the Jackpot 1 and Jackpot 2, See details here

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Prize claim period is 60 (sixty) days, from the date of draw result identified. Beyond this date, the ticket is no longer valid for prize claim .