.20 => CATCHE
en => Content load from disk data catche at 02/10/2022 12:30:26
Content save to disk for data catche at 02/10/2022 12:29:55
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-keno
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-keno

Tìm kiếm / dò số

Chọn sản phẩm, chọn 1 trong các điều kiện như kỳ hoặc ngày quay. Nhập số của bạn vào những ô dưới để dò số

Keno

Chọn sản phẩm

Nhập kỳ

Dò lớn bé

Dò chẵn lẻ

(*)Nhập các bộ số cần so vào ô trên nếu bạn cần so kết quả. Các bộ số cách nhau bằng dấu trắng và tối đa 10 bộ số. Ví dụ: 10 20 30
Tìm thấy 200 kết quả theo yêu cầu
Ngày /Kỳ Kết quả Chẵn/Lẻ Lớn/Nhỏ
02/10/2022
01 10 12 13 19 22 24 28 29 36
37 42 43 44 48 53 61 64 72 76
Chẵn
(12)
Nhỏ
(11)
02/10/2022
05 09 11 15 16 17 22 27 28 37
41 42 47 49 50 56 62 67 68 74
Lẻ
(11)
Hòa
02/10/2022
02 06 13 16 19 30 33 36 37 38
41 42 45 46 47 50 59 73 77 79
Lẻ
(11)
Hòa
02/10/2022
07 09 15 20 29 30 32 35 37 41
43 44 45 48 50 52 55 59 63 76
Lẻ
(12)
Lớn
(11)
02/10/2022
05 06 15 17 20 21 22 28 30 33
37 38 40 47 53 54 65 67 76 78
Hòa Nhỏ
(13)
02/10/2022
01 03 05 09 12 18 19 21 25 27
39 40 42 53 54 57 60 71 72 74
Lẻ
(12)
Nhỏ
(12)
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng