.21 => CATCHE
en => Content load from disk data catche at 06/12/2023 08:04:36
Content save to disk for data catche at 06/12/2023 07:54:37
Page:trach-nhiem-xa-hoi-dong-gop-cho-xa-hoi
Page Alias:trach-nhiem-xa-hoi/dong-gop-cho-xa-hoi
MenuItemAlias: /en/trach-nhiem-xa-hoi/dong-gop-cho-xa-hoi

16.430 tỷ đồng (tính đến hết năm 2022)

Customer rewards

7.917 tỷ đồng (tính đến hết năm 2022)

Contribution to local budgets

70 tỷ đồng (tính đến hết năm 2022)

Social programs by Jackpot winners

Social programs by Vietlott and partners