.22 -> NO CATCHE
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/max-4d
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/max-4d
Max 4D

Kết quả quay số mở thưởng MAX-4D

Kỳ quay thưởng #00722 ngày 31/08/2021
Giải Nhất
0023
Giải Nhì
5815
9073
Giải Ba
1072
8769
9420
Giải Khuyến Khích 1
X023
Giải Khuyến Khích 2
XX23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số(có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 5 7

Giải thưởng Kết quả Số lượng giải
Chơi cơ bản Chơi tổ hợp
TH4 TH6 TH12 TH24
Giải Nhất 0023 0 0 0 0 0
Giải Nhì 5815   9073 0 0 0 1 1
Giải Ba 1072   8769   9420 0 0 0 0 6
Khuyến khích 1 X023 9
Khuyến khích 2 XX23 37

.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.