MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-4d

Dò số

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 4D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Kỳ quay: 00453 | Ngày: 17/10/2019
Giải Nhất
5920
Giải Nhì
2350
8398
Giải Ba
6463
0341
1054
Giải Khuyến Khích 1
X920
Giải Khuyến Khích 2
XX20
Kỳ quay: 00452 | Ngày: 15/10/2019
Giải Nhất
2318
Giải Nhì
3385
7280
Giải Ba
0579
2386
8702
Giải Khuyến Khích 1
X318
Giải Khuyến Khích 2
XX18
Kỳ quay: 00451 | Ngày: 12/10/2019
Giải Nhất
8070
Giải Nhì
4300
8619
Giải Ba
5495
7439
3655
Giải Khuyến Khích 1
X070
Giải Khuyến Khích 2
XX70
Kỳ quay: 00450 | Ngày: 10/10/2019
Giải Nhất
2974
Giải Nhì
7416
8649
Giải Ba
7587
9930
3772
Giải Khuyến Khích 1
X974
Giải Khuyến Khích 2
XX74
Kỳ quay: 00449 | Ngày: 08/10/2019
Giải Nhất
4760
Giải Nhì
9974
1384
Giải Ba
0515
0146
8462
Giải Khuyến Khích 1
X760
Giải Khuyến Khích 2
XX60