vi => Content load from disk data catche at 21/05/2019 01:40:24
Content save to disk for data catche at 20/05/2019 19:20:36
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-winning-number-max-4d
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-4d

Dò số

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 4D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Kỳ quay: 00388 | Ngày: 18/05/2019
Giải Nhất
5430
Giải Nhì
3252
3159
Giải Ba
4072
9252
7429
Giải Khuyến Khích 1
X430
Giải Khuyến Khích 2
XX30
Kỳ quay: 00387 | Ngày: 16/05/2019
Giải Nhất
4993
Giải Nhì
3936
1592
Giải Ba
2847
2781
4296
Giải Khuyến Khích 1
X993
Giải Khuyến Khích 2
XX93
Kỳ quay: 00386 | Ngày: 14/05/2019
Giải Nhất
8654
Giải Nhì
1575
6912
Giải Ba
8642
1511
8060
Giải Khuyến Khích 1
X654
Giải Khuyến Khích 2
XX54
Kỳ quay: 00385 | Ngày: 11/05/2019
Giải Nhất
3385
Giải Nhì
6146
8489
Giải Ba
7877
5164
2495
Giải Khuyến Khích 1
X385
Giải Khuyến Khích 2
XX85
Kỳ quay: 00384 | Ngày: 09/05/2019
Giải Nhất
9505
Giải Nhì
8785
3209
Giải Ba
1568
2121
5999
Giải Khuyến Khích 1
X505
Giải Khuyến Khích 2
XX05