MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/winning-number-max-4d

Dò số

Chọn sản phẩm, nhập số của bạn vào những ô dưới, chọn ngày và dò kết quả

Max 4D

Chọn sản phẩm

Chọn kỳ

Kỳ quay: 00427 | Ngày: 17/08/2019
Giải Nhất
5220
Giải Nhì
7179
8976
Giải Ba
4601
3286
2103
Giải Khuyến Khích 1
X220
Giải Khuyến Khích 2
XX20
Kỳ quay: 00426 | Ngày: 15/08/2019
Giải Nhất
2282
Giải Nhì
3784
7257
Giải Ba
4244
3060
2444
Giải Khuyến Khích 1
X282
Giải Khuyến Khích 2
XX82
Kỳ quay: 00425 | Ngày: 13/08/2019
Giải Nhất
8612
Giải Nhì
8226
8177
Giải Ba
6295
7810
3447
Giải Khuyến Khích 1
X612
Giải Khuyến Khích 2
XX12
Kỳ quay: 00424 | Ngày: 10/08/2019
Giải Nhất
7389
Giải Nhì
1208
6186
Giải Ba
4547
5783
5225
Giải Khuyến Khích 1
X389
Giải Khuyến Khích 2
XX89
Kỳ quay: 00423 | Ngày: 08/08/2019
Giải Nhất
7886
Giải Nhì
8562
2252
Giải Ba
0705
8028
2508
Giải Khuyến Khích 1
X886
Giải Khuyến Khích 2
XX86