.23 -> NO CATCHE
Page Alias:xem-chi-tiet-tin-tuc
MenuItemAlias: /vi/xem-chi-tiet-tin-tuc

VIETLOTT TÀI TRỢ QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM TẠO TÀI NĂNG TRẺ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

27/04/2023 08:00

Vietlott đóng góp cho hoạt động giáo dục với Thỏa thuận tài trợ cùng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 26/04/2023, Vietlott đã ký Thỏa thuận tài trợ với Đại học Quốc gia Hà Nội với giá trị tài trợ 500.000.000 VNĐ. Đây là nguồn học bổng dành cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc của Đại học Quốc gia Hà Nội. 

Vietlott và Đại học Quốc gia Hà Nội ký kết thỏa thuận tài trợ trị giá 500.000.000 VNĐ

Hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, Quỹ học bổng Ươm tạo Tài năng trẻ ĐHQGHN hỗ trợ, tài trợ và khuyến khích các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, thể thao, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm và xây dựng. Theo đó, học bổng sẽ góp phần ươm tạo những nhà khoa học trẻ tiềm năng, tạo nên những đột phá trong nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của ĐHQGHN. Với hoạt động tài trợ lần này, chắc chắn những nghiên cứu sinh và thực tập sinh sẽ nhận thêm nhiều hỗ trợ, vững bước cho quá trình phát triển tri thức và đóng góp cho hành trình vươn lên của nước nhà.Thông qua chương trình ký kết, Vietlott cũng thể hiện hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm với cộng đồng, luôn quan tâm thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Vietlott luôn quan tâm tới giáo dục và thúc đẩy đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Bước sang năm hoạt động thứ 12, Vietlott không chỉ đặt mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh mà còn nỗ lực tăng cường các hoạt động an sinh xã hội cả về số lượng và chất lượng, góp phần sẻ chia cùng cộng đồng và xây dựng, kiến thiết đất nước. Đặc biệt, với ngành giáo dục, Vietlott đã có nhiều sự quan tâm, đóng góp với hàng ngàn suất học bổng trao cho các em học sinh nghèo vượt khó, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh éo le thông qua chương trình “Trao cơ hội - Nối ước mơ”, đồng thời xây mới, hỗ trợ cơ sở vật chất và tài trợ, trao quà cho nhiều điểm trường tại các vùng sâu, vùng xa, các địa phương còn nhiều khó khăn trên cả nước. Hơn cả nguồn tài trợ, hy vọng rằng đây sẽ là một khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai bền vững, cùng thế hệ tương lai vững bước trên con đường kiến thiết đất nước ngày càng tươi đẹp và giàu mạnh hơn.