Content load from disk data catche at 20/07/2018 21:36:08
Content save to disk for data catche at 18/07/2018 21:00:13
Page:trach-nhiem-xa-hoi-dong-gop-cho-xa-hoi
MenuItemAlias: /vi/trach-nhiem-xa-hoi/dong-gop-cho-xa-hoi

4.300 tỷ đồng

Trả thưởng cho khách hàng

2.195 tỷ đồng

Đóng góp cho ngân sách địa phương

16,8 tỷ đồng

An sinh xã hội do Vietlott và người trúng thưởng thực hiện

Hơn 8.000

Việc làm cho người dân địa phương