vi => Content load from disk data catche at 16/12/2018 17:24:28
Content save to disk for data catche at 13/12/2018 22:48:26
Page:trach-nhiem-xa-hoi-dong-gop-cho-xa-hoi
MenuItemAlias: /vi/trach-nhiem-xa-hoi/dong-gop-cho-xa-hoi

4.300 tỷ đồng

Trả thưởng cho khách hàng

2.195 tỷ đồng

Đóng góp cho ngân sách địa phương

16,8 tỷ đồng

An sinh xã hội cho người từ thiện

Hơn 8.000

An sinh xã hội Vietlott và đối tác HTKD thực hiện