1. Ông Lê Văn Hoan

Chức vụ: Chủ tịch

Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế.

Được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam từ tháng 8/2012.

Ông Lê Văn Hoan đã công tác trong lĩnh vực tài chính từ năm 1995 và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý khác nhau tại các cơ quan nghiên cứu, đào tạo và quản lý thuộc Bộ Tài chính: Viện nghiên cứu Tài chính, Học viện Tài chính, Văn phòng Bộ Tài chính (Phó Chánh Văn phòng).

2. Ông Nguyễn Thanh Đạm

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc phụ trách

Trình độ học vấn: Thạc sĩ chính sách công.

Được giao phụ trách Ban điều hành Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam từ tháng 10/2017

Ông Nguyễn Thanh Đạm đã nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, xổ số và trò chơi có thưởng. Trước khi được giao phụ trách Ban điều hành của Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam, Ông Nguyễn Thanh Đạm đã từng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (8/2012-9/2017) và chức vụ quản lý tại Phòng Xổ số và Trò chơi có thưởng - Bộ Tài chính. Ông là người có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực xổ số và trò chơi có thưởng trong nước và thế giới. Năm 2011, ông Nguyễn Thanh Đạm đã được nhận bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì đã có thành tích trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xổ số và trò chơi có thưởng. Ông Nguyễn Thanh Đạm đã và đang có nhiều đóng góp cho Vietlott trong các lĩnh vực Kinh doanh, thiết kế sản phẩm, truyền thông, quay số mở thưởng, trả thưởng, chăm sóc khách hàng và hợp tác quốc tế.

3. Ông Phạm Quang Huy

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Trình Độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

Được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam từ tháng 5/2013.

Ông Phạm Quang Huy đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Tài chính - Kế toán; Quản trị doanh nghiệp. Ông Phạm Quang Huy đã và đang có nhiều đóng góp cho Vietlott trong lĩnh vực Quản lý tài chính, kế toán, Quản trị rủi ro, Quản trị doanh nghiệp và Công nghệ thông tin.

4. Ông Nguyễn Văn Hảo

Chức vụ: Kiểm soát viên

Trình độ học vấn: Thạc sỹ kinh tế

Được bổ nhiệm giữ chức Kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam từ tháng 5/2013.

Ông Nguyễn Văn Hảo đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thanh tra tài chính. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Kiểm soát viên, Ông Nguyễn Văn Hảo giữ chức Thanh tra viên chính, Bộ Tài chính. Ông Nguyễn Văn Hảo có kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực thanh tra, quản lý tài chính doanh nghiệp.