Vui lòng tham khảo nội dung:

1. Thể lệ quay số mở thưởng Xổ số tự chọn theo ma trận "MEGA 6/45" tại đây.
2. Thể lệ quay số mở thưởng Xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 4D” tại đây.
3. Thể lệ quay số mở thưởng Xổ số tự chọn theo ma trận "POWER 6/55" tại đây.

(Nội dung thể lệ được trích dẫn từ Quyết định số 433/QĐ-VIETLOTT ngày 12/5/2017 về việc ban hành Thể lệ quay số mở thưởng Xổ số tự chọn theo ma trận "MEGA 6/45" và Thể lệ quay số dự thưởng Xổ số tự chọn số theo dãy số "MAX 4D"; và Quyết định số 478/QĐ-VIETLOTT ngày 26/5/2017 về việc Ban hành Thể lệ quay số mở thưởng Xổ số tự chọn số theo ma trận "POWER 6/55" của Tổng Giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam).
 
Khách hàng có câu hỏi liên quan đến Thể lệ tham gia dự thưởng xin gọi tới Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline) 1900.55.88.89