MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-max-4d
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00363 21/03/2019 20/05/2019
2 Kỳ quay thưởng 00362 19/03/2019 18/05/2019
3 Kỳ quay thưởng 00361 16/03/2019 15/05/2019
4 Kỳ quay thưởng 00360 14/03/2019 13/05/2019
5 Kỳ quay thưởng 00359 12/03/2019 11/05/2019
6 Kỳ quay thưởng 00358 09/03/2019 08/05/2019
7 Kỳ quay thưởng 00357 07/03/2019 06/05/2019
8 Kỳ quay thưởng 00356 05/03/2019 04/05/2019
9 Kỳ quay thưởng 00355 02/03/2019 01/05/2019
10 Kỳ quay thưởng 00354 28/02/2019 29/04/2019
11 Kỳ quay thưởng 00353 26/02/2019 27/04/2019
12 Kỳ quay thưởng 00352 23/02/2019 24/04/2019
13 Kỳ quay thưởng 00351 21/02/2019 22/04/2019
14 Kỳ quay thưởng 00350 19/02/2019 20/04/2019
15 Kỳ quay thưởng 00349 16/02/2019 17/04/2019