MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-max-4d
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00400 15/06/2019 14/08/2019
2 Kỳ quay thưởng 00399 13/06/2019 12/08/2019
3 Kỳ quay thưởng 00398 11/06/2019 10/08/2019
4 Kỳ quay thưởng 00397 08/06/2019 07/08/2019
5 Kỳ quay thưởng 00396 06/06/2019 05/08/2019
6 Kỳ quay thưởng 00395 04/06/2019 03/08/2019
7 Kỳ quay thưởng 00394 01/06/2019 31/07/2019
8 Kỳ quay thưởng 00393 30/05/2019 29/07/2019
9 Kỳ quay thưởng 00392 28/05/2019 27/07/2019
10 Kỳ quay thưởng 00391 25/05/2019 24/07/2019
11 Kỳ quay thưởng 00390 23/05/2019 22/07/2019
12 Kỳ quay thưởng 00389 21/05/2019 20/07/2019
13 Kỳ quay thưởng 00388 18/05/2019 17/07/2019
14 Kỳ quay thưởng 00387 16/05/2019 15/07/2019
15 Kỳ quay thưởng 00386 14/05/2019 13/07/2019