.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 26/11/2020 18:41:10
Content save to disk for data catche at 22/11/2020 22:11:06
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-view-detail-keno-result
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/view-detail-keno-result
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/view-detail-keno-result
<< Kỳ trước Danh sách kết quả
Ngày quay Kỳ quay Kết quả
22/11/2020 #0041325
01 19 20 21 29 35 39 43 45 46 47 49 58 59 60 66 67 73 76 78
C
CHẴN7
>
LỚN13
L
LẺ13
<
7
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 10 trong 20 số
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
7.400.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
600.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
80.000 đ ( Số lượng: 7 )
Trùng 05 trong 20 số
20.000 đ ( Số lượng: 31 )
Trùng 00 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 36 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 09 trong 20 số
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
150.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 05 trong 20 số
30.000 đ ( Số lượng: 13 )
Trùng 04 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 29 )
Trùng 00 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 21 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 08 trong 20 số
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
50.000 đ ( Số lượng: 2 )
Trùng 04 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 19 )
Trùng 00 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 20 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 07 trong 20 số
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
100.000 đ ( Số lượng: 8 )
Trùng 04 trong 20 số
20.000 đ ( Số lượng: 26 )
Trùng 03 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 94 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 06 trong 20 số
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
450.000 đ ( Số lượng: 2 )
Trùng 04 trong 20 số
40.000 đ ( Số lượng: 21 )
Trùng 03 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 55 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 05 trong 20 số
4.400.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 04 trong 20 số
150.000 đ ( Số lượng: 6 )
Trùng 03 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 123 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 04 trong 20 số
400.000 đ
Trùng 03 trong 20 số
50.000 đ ( Số lượng: 18 )
Trùng 02 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 83 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 03 trong 20 số
200.000 đ ( Số lượng: 2 )
Trùng 02 trong 20 số
20.000 đ ( Số lượng: 95 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 02 trong 20 số
90.000 đ ( Số lượng: 23 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Trùng 01 trong 20 số
20.000 đ ( Số lượng: 8 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
13 hoặc 14 số là số chẵn
40.000 đồng
15 số trở lên là số chẵn
210.000 đồng
13 hoặc 14 số là số lẻ
40.000 đồng
15 số trở lên là số lẻ
210.000 đồng (140)
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng (Số lượng trúng thưởng)
Từ 13 số 41-80
56.000 đồng (43)
Từ 13 số 01-40
56.000 đồng
  • Tổng giá trị giải thưởng tối đa thanh toán cho hạng giải trùng 10 số trong 20 số trong một kỳ quay số mở thưởng không vượt quá 10 tỷ đồng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có 5 lần trúng thưởng hoặc ít hơn, mỗi lần trúng thưởng nhận 2 tỷ đồng tiền thưởng
  • Trường hợp trong kỳ quay số mở thưởng có nhiều hơn 5 lần trúng thưởng, giá trị trả thưởng cho mỗi lần trúng thưởng là 10 tỷ (chia cho) số lần trúng thưởng
  • Giá trị trúng thưởng được tính theo số lần tham dự thưởng của số trúng thưởng (01 lần tham gia mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham dự giải thưởng
  • Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
  • Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
  • Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.