.20 -> NO CATCHE
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/max-3dpro
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/max-3dpro
Max3d Pro

Kết quả quay số mở thưởng Max3DPro

Kỳ quay thưởng #00140 ngày 06/08/2022
Giải Đặc biệt
543
468
Giải Nhất
500
894
463
738
Giải Nhì
756
698
832
745
399
637
Giải Ba
804
123
427
827
216
004
699
268

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải đặc biệt
543 468
0 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt
468 543
0 400.000.000
Giải Nhất
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
500 894 463 738
0 30.000.000
Giải Nhì Trùng 2 bộ 3 số bất kỳ trong 6 bộ ba số
756 698 832
745 399 637
7 10.000.000
Giải Ba Trùng 2 bộ 3 số bất kỳ trong 8 bộ ba số
804 123 427 827
216 004 699 268
14 4.000.000
Giải tư Trùng 2 bộ 3 số bất kỳ trong 20 bộ ba số
543 468 500 894 463 738
756 698 832 745 399 637
804 123 427 827 216 004
699 268
47 1.000.000
Giải năm Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số
543 468
573 100.000
Giải sáu Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số
500 894 463 738 756 698
832 745 399 637 804 123
427 827 216 004 699 268
4.112 40.000

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.