.20 -> NO CATCHE
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/max-3dpro
MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/max-3dpro
Max3d Pro

Kết quả quay số mở thưởng Max3DPro

Kỳ quay thưởng #00137 ngày 30/07/2022
Giải Đặc biệt
786
969
Giải Nhất
232
192
914
441
Giải Nhì
871
918
685
966
955
965
Giải Ba
205
626
830
107
996
551
689
719

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Giải thưởng Kết quả SL giải Giá trị
Giải đặc biệt
786 969
0 2.000.000.000
Giải phụ Đặc biệt
969 786
0 400.000.000
Giải Nhất
Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số
232 192 914 441
1 30.000.000
Giải Nhì Trùng 2 bộ 3 số bất kỳ trong 6 bộ ba số
871 918 685
966 955 965
1 10.000.000
Giải Ba Trùng 2 bộ 3 số bất kỳ trong 8 bộ ba số
205 626 830 107
996 551 689 719
6 4.000.000
Giải tư Trùng 2 bộ 3 số bất kỳ trong 20 bộ ba số
786 969 232 192 914 441
871 918 685 966 955 965
205 626 830 107 996 551
689 719
38 1.000.000
Giải năm Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số
786 969
544 100.000
Giải sáu Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số
232 192 914 441 871 918
685 966 955 965 205 626
830 107 996 551 689 719
4.265 40.000

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định Kết quả quay số mở thưởng. Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.