MenuItemAlias: /vi/xem-chi-tiet-tin-tuc

Hành Trình Vượt 70 Tỷ Của Jackpot 1 Power 6/55

06/10/2018 02:00

Sau 5 tháng với 64 kỳ QSMT, Jackpot 1 của Power 6/55 tiếp tục "dâng cao" và đã vượt 70 tỷ VNĐ tại kỳ QSMT #183.