MenuItemAlias: /vi/xem-chi-tiet-tin-tuc

Tạm dừng chức năng bán trước kỳ QSMT của sản phẩm Max 4D

04/07/2018 09:04

Để chuẩn bị điều kiện kỹ thuật cho việc cập nhật một số tính năng của sản phẩm xổ số tự chọn số điện toán MAX 4D, từ ngày 04/07/2018, Vietlott tạm thời sẽ ngừng chức năng bán vé trước kỳ QMST đối với sản phẩm MAX 4D cho đến khi có thông báo tiếp theo.

  • Ngày 05/07/2018, sau khi kết thúc kỳ quay số mở thưởng 253, hệ thống sẽ tạm dừng chức năng bán vé trước kỳ đối với kỳ thứ 6.
  • Ngày 07/07/2018, sau khi kết thúc kỳ quay số mở thưởng 254, hệ thống sẽ tạm dừng chức năng bán vé trước kỳ đối với kỳ thứ 5.
  • Ngày 10/07/2018, sau khi kết thúc kỳ quay số mở thưởng 255, hệ thống sẽ tạm dừng chức năng bán vé trước kỳ đối với kỳ thứ 4.
  • Ngày 12/07/2018, sau khi kết thúc kỳ quay số mở thưởng 256, hệ thống sẽ tạm dừng chức năng bán vé trước kỳ đối với kỳ thứ 3.
  • Ngày 14/07/2018, sau khi kết thúc kỳ quay số mở thưởng 257, hệ thống sẽ tạm dừng chức năng bán vé trước kỳ đối với kỳ thứ 2.

          Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý khách hàng.

          Trân trọng ./.