.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 07/05/2021 03:58:43
Content save to disk for data catche at 06/05/2021 23:58:11
Page:home
Page Alias:home

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Ngày / kỳ Kết quả Chẵn/lẻ Lớn/nhỏ
06/05/2021
01 05 09 10 11 19 20 21 22 28
29 31 41 42 49 65 69 73 79 80
Lẻ
(14)
Nhỏ
(12)

06/05/2021
03 04 05 08 13 16 20 21 22 27
33 36 50 52 54 61 67 68 76 77
Chẵn
(11)
Nhỏ
(12)

06/05/2021
01 02 04 17 34 36 45 50 52 54
58 60 61 63 64 67 70 77 79 80
Chẵn
(12)
Lớn
(14)

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

34.447.913.850

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

4.051.797.650

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00575 ngày 06/05/2021
151924314453|32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/05.2021/system/game.pdf.result/00308_max3d_a5_v2_00308.pdf,https://media.vietlott.vn/main/05.2021/system/game.pdf.result/00308_max3d_a6_v2_00308.pdf,https://media.vietlott.vn/main/05.2021/system/game.pdf.result/00308_max3d_a4_v2_00308.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00308 ngày 05/05/2021
Giải Nhất
939
719
Giải nhì
317
371
492
267
Giải ba
857
910
867
856
392
892
Giải khuyến khích
204
539
792
303
484
209
557
063

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính

52.338.709.000

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00737 ngày 05/05/2021
031420223744

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

Kết quả QSMT kỳ #00683 ngày 06/05/2021
Giải Nhất
3760
Giải Nhì
6024
 
5253
Giải Ba
7975
 
3012
 
8732
Giải khuyến khích 1
X760
Giải khuyến khích 2
XX60

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số(có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

POWER 6/55
Ông N.D
141.891.526.200 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh
MEGA 6/45
Ông Q.
23.503.378.500 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh
MEGA 6/45
Ông V.N.M.T
40.180.898.000 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Hà Nội