.22 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 02/10/2022 12:33:05
Content save to disk for data catche at 02/10/2022 12:30:27
Page:home
Page Alias:home

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Last3DProDraw:5a987f7e-4d25-4a39-91f9-ddb80bff517b
Next:28870dd7-ba36-4762-ac0c-21c8737ae842: 165 / 04/10/2022
OGame.StartTime:17:45:00
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/10.2022/system/game.pdf.result/00164_max3dpro_a5_v2_00164.pdf,https://media.vietlott.vn/main/10.2022/system/game.pdf.result/00164_max3dpro_a6_v2_00164.pdf,https://media.vietlott.vn/main/10.2022/system/game.pdf.result/00164_max3dpro_a4_v2_00164.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00164 ngày 01/10/2022
Giải Đặc biệt
120
112
Giải nhất
986
595
185
910
Giải Nhì
689
612
003
571
024
731
Giải Ba
417
225
740
665
562
364
832
187

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/09.2022/system/game.pdf.result/00517_max3d_a5_v2_00517.pdf,https://media.vietlott.vn/main/09.2022/system/game.pdf.result/00517_max3d_a6_v2_00517.pdf,https://media.vietlott.vn/main/09.2022/system/game.pdf.result/00517_max3d_a4_v2_00517.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00517 ngày 30/09/2022
Giải Đặc biệt
912
302
Giải nhất
592
907
912
257
Giải nhì
419
291
056
052
727
015
Giải ba
563
001
680
184
145
087
289
174

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

30.000.000.000

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.804.566.750

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00783 ngày 01/10/2022
141516222329|20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

 

Jackpot Mega 6/45 ước tính

19.422.090.500

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00947 ngày 30/09/2022
041119203541

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

Ngày / kỳ Kết quả Tổng Lớn/nhỏ/hòa
02/10/2022
5 5 6
16 Lớn

02/10/2022
3 3 3
9 Nhỏ

02/10/2022
6 4 3
13 Lớn

  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại ứng dụng Vietlott SMS tải app tại đường link
Ngày / kỳ Kết quả Chẵn/lẻ Lớn/nhỏ
02/10/2022
01 10 12 13 19 22 24 28 29 36
37 42 43 44 48 53 61 64 72 76
Chẵn
(12)
Nhỏ
(11)

02/10/2022
05 09 11 15 16 17 22 27 28 37
41 42 47 49 50 56 62 67 68 74
Lẻ
(11)
Hòa

02/10/2022
02 06 13 16 19 30 33 36 37 38
41 42 45 46 47 50 59 73 77 79
Lẻ
(11)
Hòa

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng
MEGA 6/45
Bà L
48.127.997.000 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh
POWER 6/55
Ông D
42.178.630.800 VNĐ
Jackpot 1
Phát hành tại: Thanh Hoá
POWER 6/55
Ông N.H
205.383.192.300 VNĐ
Jackpot 1
Phát hành tại: Đà Nẵng