.23 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 20/05/2022 23:09:02
Content save to disk for data catche at 20/05/2022 23:08:49
Page:home
Page Alias:home

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Ngày / kỳ Kết quả Chẵn/lẻ Lớn/nhỏ
20/05/2022
01 10 21 25 26 28 30 33 35 37
42 46 49 51 53 56 57 66 68 80
Hòa Hòa

20/05/2022
08 10 11 13 14 18 21 26 34 37
40 49 55 57 60 61 62 65 77 79
Lẻ
(11)
Nhỏ
(11)

20/05/2022
07 14 18 19 21 29 30 37 43 45
47 56 62 63 64 66 68 70 74 77
Hòa Lớn
(12)

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

52.849.603.650

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.512.443.150

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00725 ngày 19/05/2022
030631404754|08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

 
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/05.2022/system/game.pdf.result/00460_max3d_a5_v2_00460.pdf,https://media.vietlott.vn/main/05.2022/system/game.pdf.result/00460_max3d_a6_v2_00460.pdf,https://media.vietlott.vn/main/05.2022/system/game.pdf.result/00460_max3d_a4_v2_00460.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00460 ngày 20/05/2022
Giải Đặc biệt
624
724
Giải Nhất
106
019
421
714
Giải nhì
236
859
301
961
636
677
Giải ba
137
785
695
574
134
400
292
563

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính

30.055.438.000

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00890 ngày 20/05/2022
121734394445

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

 
Last3DProDraw:5c18d2f4-14e7-4907-a696-0458033fd3b8
Next:bbdbecc1-e598-4593-92b4-2aae1085b330: 107 / 21/05/2022
OGame.StartTime:17:45:00
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/05.2022/system/game.pdf.result/00106_max3dpro_a5_v2_00106.pdf,https://media.vietlott.vn/main/05.2022/system/game.pdf.result/00106_max3dpro_a6_v2_00106.pdf,https://media.vietlott.vn/main/05.2022/system/game.pdf.result/00106_max3dpro_a4_v2_00106.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00106 ngày 19/05/2022
Giải Đặc biệt
110
772
Giải nhất
166
033
625
178
Giải Nhì
762
404
458
037
790
759
Giải Ba
801
168
086
856
275
601
619
548

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

MEGA 6/45
Anh P.T.S
36.546.933.000 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh
POWER 6/55
Ông V.C
92.575.628.850 VNĐ
Jackpot 1
Phát hành tại: Đà Nẵng
MEGA 6/45
Ông D
22.482.244.500 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Cà Mau