.21 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 27/10/2021 22:23:38
Content save to disk for data catche at 27/10/2021 22:21:50
Page:home
Page Alias:home

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Ngày / kỳ Kết quả Chẵn/lẻ Lớn/nhỏ
27/10/2021
14 15 19 20 21 26 28 36 37 42
43 44 45 51 59 60 62 65 66 69
Hòa Lớn
(11)

27/10/2021
01 03 04 11 13 18 19 31 35 39
45 49 50 59 64 65 66 74 76 78
Lẻ
(12)
Hòa

27/10/2021
10 12 14 17 18 19 34 39 40 42
43 47 50 55 60 64 68 74 75 76
Chẵn
(13)
Lớn
(11)

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

91.883.861.400

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.389.598.700

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00638 ngày 26/10/2021
212429343953|20

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

 
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/10.2021/system/game.pdf.result/00373_max3d_a5_v2_00373.pdf,https://media.vietlott.vn/main/10.2021/system/game.pdf.result/00373_max3d_a6_v2_00373.pdf,https://media.vietlott.vn/main/10.2021/system/game.pdf.result/00373_max3d_a4_v2_00373.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00373 ngày 27/10/2021
Giải Đặc biệt
887
918
Giải Nhất
893
304
837
877
Giải nhì
774
163
266
611
522
981
Giải ba
364
122
661
241
954
245
157
574

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính

18.378.377.000

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00802 ngày 27/10/2021
131726293339

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

 
Last3DProDraw:d22003b7-47d7-4e8d-a1f3-0807c3f57240
Next:b6b61173-1bb9-4bbe-95d3-56edd7fac2b2: 20 / 28/10/2021
OGame.StartTime:17:45:00
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/10.2021/system/game.pdf.result/00019_max3dpro_a5_v2_00019.pdf,https://media.vietlott.vn/main/10.2021/system/game.pdf.result/00019_max3dpro_a6_v2_00019.pdf,https://media.vietlott.vn/main/10.2021/system/game.pdf.result/00019_max3dpro_a4_v2_00019.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00019 ngày 26/10/2021
Giải Đặc biệt
164
042
Giải nhất
487
921
590
236
Giải Nhì
342
880
105
458
602
738
Giải Ba
108
973
246
081
989
534
019
704

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Kết quả QSMT kỳ #00722 ngày 31/08/2021
Giải Nhất
0023
Giải Nhì
5815
 
9073
Giải Ba
1072
 
8769
 
9420
Giải khuyến khích 1
X023
Giải khuyến khích 2
XX23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số(có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng

Thứ 3 5 7

MEGA 6/45
Ông G
14.139.591.250 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Nghệ An
MEGA 6/45
Chị K.O
14.139.591.250 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Quảng Nam
MEGA 6/45
Anh N.A.T
35.050.968.000 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Trà Vinh