.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 26/09/2021 02:18:22
Content save to disk for data catche at 25/09/2021 23:59:39
Page:home
Page Alias:home

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Ngày / kỳ Kết quả Chẵn/lẻ Lớn/nhỏ
25/09/2021
04 10 13 15 26 30 31 33 36 38
39 43 49 52 62 63 71 72 78 79
Hòa Nhỏ
(11)

25/09/2021
03 08 10 12 14 15 21 30 34 39
42 44 45 59 67 72 74 78 79 80
Chẵn
(12)
Hòa

25/09/2021
21 27 28 34 36 37 45 54 56 60
62 63 64 66 67 70 71 73 75 76
Chẵn
(11)
Lớn
(14)

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

60.108.577.500

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.000.000.000

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00625 ngày 25/09/2021
072027434851|37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

 
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/09.2021/system/game.pdf.result/00359_max3d_a5_v2_00359.pdf,https://media.vietlott.vn/main/09.2021/system/game.pdf.result/00359_max3d_a6_v2_00359.pdf,https://media.vietlott.vn/main/09.2021/system/game.pdf.result/00359_max3d_a4_v2_00359.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00359 ngày 24/09/2021
Giải Đặc biệt
011
272
Giải Nhất
754
730
768
204
Giải nhì
947
734
836
900
128
524
Giải ba
991
656
786
377
384
425
856
909

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính

16.086.062.000

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00788 ngày 24/09/2021
010407141641

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

 
Last3DProDraw:6b0a8689-72dc-45a2-95b8-8160d0479230
Next:90846a76-807a-4cad-8159-7100054386c9: 7 / 28/09/2021
OGame.StartTime:17:45:00
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/09.2021/system/game.pdf.result/00006_max3dpro_a5_v2_00006.pdf,https://media.vietlott.vn/main/09.2021/system/game.pdf.result/00006_max3dpro_a6_v2_00006.pdf,https://media.vietlott.vn/main/09.2021/system/game.pdf.result/00006_max3dpro_a4_v2_00006.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00006 ngày 25/09/2021
Giải Đặc biệt
003
266
Giải nhất
641
433
376
870
Giải Nhì
869
608
074
234
814
577
Giải Ba
186
766
533
200
948
267
956
534

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Kết quả QSMT kỳ #00722 ngày 31/08/2021
Giải Nhất
0023
Giải Nhì
5815
 
9073
Giải Ba
1072
 
8769
 
9420
Giải khuyến khích 1
X023
Giải khuyến khích 2
XX23

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số(có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng

Thứ 3 5 7