.20 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 05/07/2020 20:50:21
Content save to disk for data catche at 05/07/2020 20:49:01
Page:home
Page Alias:home

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Ngày / kỳ Kết quả Chẵn Lẻ Lớn Nhỏ
05/07/2020
13 15 16 20 24 28 32 33 37 39
41 49 51 53 57 59 62 65 76 79
Lẻ -
05/07/2020
04 10 14 20 24 33 38 46 50 53
54 55 58 59 63 66 67 69 76 77
- Lớn
05/07/2020
02 05 07 08 09 10 17 18 22 26
37 39 40 43 49 56 62 63 70 72
- Nhỏ

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

68.149.331.400

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

3.000.000.000

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00446 ngày 04/07/2020
030910182945|36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/07.2020/system/game.pdf.result/00178_max3d_a5_v2_00178.pdf,https://media.vietlott.vn/main/07.2020/system/game.pdf.result/00178_max3d_a6_v2_00178.pdf,https://media.vietlott.vn/main/07.2020/system/game.pdf.result/00178_max3d_a4_v2_00178.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00178 ngày 03/07/2020
Giải Nhất
998
144
Giải nhì
457
984
859
226
Giải ba
960
458
486
022
654
138
Giải khuyến khích
807
206
854
164
478
681
573
358

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng với kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính

21.412.184.000

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00608 ngày 05/07/2020
050810172231

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

Kết quả QSMT kỳ #00554 ngày 04/07/2020
Giải Nhất
0561
Giải Nhì
5697
 
1175
Giải Ba
2101
 
3007
 
3592
Giải khuyến khích 1
X561
Giải khuyến khích 2
XX61

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự. Riêng với cách chơi tổ hợp số(có 3 hạng giải Nhất, Nhì, Ba) cách xác định giải thưởng không phụ thuộc vào thứ tự các chữ số của kết quả quay số mở thưởng

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC6

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

POWER 6/55
Ông H.N
192.141.839.100 VNĐ
Jackpot 1
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh
MEGA 6/45
Ông T.V.T
62.684.211.000 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Đăk lăk
POWER 6/55
Bà T.T.M.T
3.660.378.200 VNĐ
Jackpot 2
Phát hành tại: Quảng Ngãi