.23 => CATCHE
vi => Content load from disk data catche at 27/01/2022 15:50:44
Content save to disk for data catche at 27/01/2022 15:37:53
Page:home
Page Alias:home

KẾT QUẢ QUAY SỐ MỞ THƯỞNG

Ngày / kỳ Kết quả Chẵn/lẻ Lớn/nhỏ
27/01/2022
06 09 10 14 17 23 25 29 31 32
33 34 39 46 49 61 64 69 77 80
Lẻ
(12)
Nhỏ
(13)

27/01/2022
02 09 10 11 18 29 37 39 41 52
53 59 61 62 64 68 70 73 74 77
Lẻ
(11)
Lớn
(12)

27/01/2022
03 04 18 21 30 37 38 40 42 44
45 47 48 56 57 62 67 69 70 73
Chẵn
(11)
Lớn
(12)

  • Các con số phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
  • Quay số mở thưởng mỗi 10 phút
  • Kết quả QSMT được trực tiếp tại màn hình tivi tại các điểm bán hàng

Jackpot 1 Power 6/55 ước tính

47.714.037.600

VNĐ

Jackpot 2 Power 6/55 ước tính

5.211.981.150

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00677 ngày 25/01/2022
021617203151|50

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2 Chi tiết xem tại đây

 
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/01.2022/system/game.pdf.result/00412_max3d_a5_v2_00412.pdf,https://media.vietlott.vn/main/01.2022/system/game.pdf.result/00412_max3d_a6_v2_00412.pdf,https://media.vietlott.vn/main/01.2022/system/game.pdf.result/00412_max3d_a4_v2_00412.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00412 ngày 26/01/2022
Giải Đặc biệt
264
563
Giải Nhất
397
960
663
543
Giải nhì
782
367
106
929
343
033
Giải ba
417
273
759
708
096
723
014
133

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 2 - Thứ 4 - Thứ 6

Jackpot Mega 6/45 ước tính

20.275.298.500

VNĐ

Kết quả QSMT kỳ #00841 ngày 26/01/2022
051115182743

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 4 - Thứ 6 - Chủ nhật

 
Last3DProDraw:fe489b78-b27d-4c8a-8055-663b2798c818
Next:be271d45-f19b-4f5f-a046-6213ca340c1b: 59 / 27/01/2022
OGame.StartTime:17:45:00
AttachFile:https://media.vietlott.vn/main/01.2022/system/game.pdf.result/00058_max3dpro_a5_v2_00058.pdf,https://media.vietlott.vn/main/01.2022/system/game.pdf.result/00058_max3dpro_a6_v2_00058.pdf,https://media.vietlott.vn/main/01.2022/system/game.pdf.result/00058_max3dpro_a4_v2_00058.pdf
Kết quả QSMT kỳ #00058 ngày 25/01/2022
Giải Đặc biệt
852
617
Giải nhất
319
209
568
798
Giải Nhì
303
015
670
849
927
510
Giải Ba
148
468
453
783
261
179
748
646

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

Truyền Hình Trực Tiếp Trên Kênh VTC3

Từ 18h00 – 18h30 Thứ 3 - Thứ 5 - Thứ 7

MEGA 6/45
Ông D
23.657.658.500 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Thành phố Hồ Chí Minh
POWER 6/55
Ông L.V.T
40.268.451.000 VNĐ
Jackpot 1
Phát hành tại: Bến Tre
MEGA 6/45
Ông H.T.Q
16.762.864.500 VNĐ
Jackpot
Phát hành tại: Đăk lăk