Để đảm bảo thống nhất trong nhận diện thương hiệu và thiết kế trang thiết bị Điểm bán hàng theo quy định, Vietlott đề nghị Quý Đại lý, Điểm bán hàng Quy chuẩn thiết kế và vật liệu các hạng mục do Đại lý tự trang bị cho Trung tâm xổ số và Điểm bán hàng độc lập theo hướng dẫn sau:

1. Hạng mục Trang thiết bị (số lượng trang bị theo yêu cầu thực tế từng thời kỳ)

STT

Trang thiết bị

Loại hình Điểm bán hàng được trang bị

Trung tâm Xổ số tự chọn

Điểm bán hàng độc lập

Điểm bán hàng bán kèm

1

Quầy bán hàng

01 bộ

01 bộ

 

2

Bộ bàn ghế phục vụ khách hàng

01 bộ

 

 

3

Bàn ghi vé số gắn tường

02 bộ (tối thiểu)

02 bộ (tối thiểu)

 

4

Kệ đựng tờ rơi

02 bộ (tối thiểu)

02 bộ (tối thiểu)

 

5

Bảng ghi kết quả bằng tay

01 chiếc (tối thiểu)

01chiếc (tối thiểu)

 

6

Backdrop

01 chiếc

01 chiếc

 

7

Bảng khuyến cáo người chơi

01 chiếc

01 chiếc

 01 chiếc
2. Thiết kế và vật liệu các hạng mục do Đại lý trang bị cho Trung tâm Xổ số: Download
3. Thiết kế và vật liệu các hạng mục do Đại lý trang bị cho Điểm bán hàng Độc lập: Download