Theo quy định tại Hợp đồng Hợp tác kinh doanh Đầu tư mua sắm và vận hành Hệ thống kỹ thuật, công nghệ, phần mềm và kinh doanh Xổ số tự chọn số điện toán trên lãnh thổ Việt Nam giữa Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) và Berjaya Corporation Berhad (Berjaya) ký ngày 26/10/2015, Vietlott và Berjaya phối hợp trong công tác lựa chọn Đại lý Xổ số tự chọn số điện toán qua Thiết bị đầu cuối (Đại lý Xổ số); Vietlott có trách nhiệm xem xét, quyết định để ký hợp đồng Đại lý Xổ số, Berjaya có trách nhiệm xem xét, quyết định lựa chọn Điểm bán hàng qua Thiết Bị Đầu Cuối.

Vietlott và
Berjaya công bố Quy trình lựa chọn Đại lý Xổ số như tài liệu đính kèm (tải về).