Giải thưởng

Kết quả

Giá trị giải thưởng (VNĐ)

Tỷ lệ trả thưởng

kế hoạch

Giải Đặc biệt

(Tối thiểu 12 tỷ và

tích lũy)

41.31%

Giải Nhất

 

10.000.000

2.87%

Giải Nhì

300.000

4.09%

Giải Ba

30.000

6.73%

Tổng

55.00%

         
                                                                     Ghi chú:     là các số trùng với kết quả quay số mở thưởng, không theo thứ tự