.21 -> NO CATCHE
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/view-detail-keno-result
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/view-detail-keno-result
<< Kỳ trướcKỳ sau >> Danh sách kết quả
Draw date Draw ID Result
24/10/2020 #0038509
04 05 08 12 17 19 21 26 28 32 35 38 39 46 47 50 52 57 58 67
C
CHẴN11
>
LỚN7
L
LẺ9
<
NHỎ13
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 10 trong 20 số
2.000.000.000 đ
Trùng 09 trong 20 số
150.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
7.400.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
600.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
80.000 đ ( Số lượng: 7 )
Trùng 05 trong 20 số
20.000 đ ( Số lượng: 29 )
Trùng 00 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 41 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 09 trong 20 số
800.000.000 đ
Trùng 08 trong 20 số
12.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
1.500.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
150.000 đ ( Số lượng: 5 )
Trùng 05 trong 20 số
30.000 đ ( Số lượng: 17 )
Trùng 04 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 52 )
Trùng 00 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 21 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 08 trong 20 số
200.000.000 đ
Trùng 07 trong 20 số
5.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
500.000 đ ( Số lượng: 1 )
Trùng 05 trong 20 số
50.000 đ ( Số lượng: 11 )
Trùng 04 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 48 )
Trùng 00 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 54 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 07 trong 20 số
40.000.000 đ
Trùng 06 trong 20 số
1.200.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
100.000 đ ( Số lượng: 7 )
Trùng 04 trong 20 số
20.000 đ ( Số lượng: 39 )
Trùng 03 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 141 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 06 trong 20 số
12.500.000 đ
Trùng 05 trong 20 số
450.000 đ ( Số lượng: 2 )
Trùng 04 trong 20 số
40.000 đ ( Số lượng: 21 )
Trùng 03 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 126 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 05 trong 20 số
4.400.000 đ
Trùng 04 trong 20 số
150.000 đ ( Số lượng: 14 )
Trùng 03 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 116 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 04 trong 20 số
400.000 đ ( Số lượng: 2 )
Trùng 03 trong 20 số
50.000 đ ( Số lượng: 31 )
Trùng 02 trong 20 số
10.000 đ ( Số lượng: 244 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 03 trong 20 số
200.000 đ ( Số lượng: 24 )
Trùng 02 trong 20 số
20.000 đ ( Số lượng: 186 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 02 trong 20 số
90.000 đ ( Số lượng: 33 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Trùng 01 trong 20 số
20.000 đ ( Số lượng: 16 )
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
13 hoặc 14 số là số chẵn
40.000 đồng
15 số trở lên là số chẵn
210.000 đồng
13 hoặc 14 số là số lẻ
40.000 đồng
15 số trở lên là số lẻ
210.000 đồng
Xác định kết quả Giá trị trúng thưởng
Từ 13 số 41-80
56.000 đồng
Từ 13 số 01-40
56.000 đồng (78)
  • The total value of the maximum prize amount paid for a 10-digit double prize in a 20-digit draw in a drawing must not exceed VND 10 billion.
  • In case there are 5 or less prizes in the draw, each winner will receive 2 billion VND in prize
  • In case there are 5 winning prizes in the draw, the pay-out value for each prize is 10 billion (divided by) the number of won.
  • The winning value is calculated according to the number of winning times of the winning number (01 time of joining VND 10,000) multiplied by the prize value corresponding to 1 time of entry
  • Người trúng thưởng chỉ được lĩnh một hạng giải thưởng duy nhất ứng với mỗi cách chơi bổ sung.
  • Giá trị lĩnh thưởng được tính theo số lần tham gia dự thưởng của cách chơi bổ sung (01 lần tham gia dự thưởng mệnh giá 10.000 đồng) nhân với giá trị giải thưởng tương ứng với 01 lần tham gia dự thưởng
  • Trường hợp có sự thay đổi về số lượng, cơ cấu và giá trị của các giải thưởng, Vietlott sẽ có thông báo bổ sung.