.23 -> NO CATCHE
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/655
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/655
Power 6/55

Power 6/55 Draw result

Draw ID #00647 Date 16/11/2021
081927344651|02
Value Jackpot 1

127.938.125.100

VND

Jackpot 2 value

3.883.361.800

VND

Prize Result Number of prizes Prize value (VND)
Jackpot 1 O O O O O O 0 127.938.125.100
Jackpot 2 O O O O O | O 0 3.883.361.800
Giải Nhất O O O O O 42 40.000.000
Second prize O O O O 1.555 500.000
Third prize O O O 29.973 50.000

* How to determine the Jackpot 1 and Jackpot 2, See details here

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Prize claim period is 60 (sixty) days, from the date of draw result identified. Beyond this date, the ticket is no longer valid for prize claim .