.23 -> NO CATCHE
Page Alias:trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/645
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/645

Mega 6/45 Draw result

Draw ID #00809 Date 12/11/2021
111418243537
Jackpot value

35.913.676.000

VNĐ

Prize Result Number of prizes Prize value (VND)
Jackpot O O O O O O 0 35.913.676.000
First prize O O O O O 26 10.000.000
Second prize O O O O 1.182 300.000
Third prize O O O 19.640 30.000

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Prize claim period is 60 (sixty) days from the date of draw result identified. Beyond this date, the ticket is no longer valid for prize claim.