en => Content load from disk data catche at 22/03/2019 15:11:10
Content save to disk for data catche at 21/03/2019 19:13:32
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-645
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/645

Mega 6/45 Draw result

Draw ID #00416 Date 20/03/2019
020717242937
Jackpot value

16.559.719.000

VNĐ

Prize Result Number of prizes Prize value (VND)
Jackpot O O O O O O 0 16.559.719.000
First prize O O O O O 29 10.000.000
Second prize O O O O 1.010 300.000
Third prize O O O 15.119 30.000

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141, 9939, 9911, 997, 8193. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Prize claim period is 60 (sixty) days from the date of draw result identified. Beyond this date, the ticket is no longer valid for prize claim.