en => Content load from disk data catche at 19/01/2019 07:06:11
Content save to disk for data catche at 18/01/2019 19:17:24
Page:trung-thuong-ket-qua-trung-thuong-645
MenuItemAlias: /en/trung-thuong/ket-qua-trung-thuong/645

Mega 6/45 Draw result

Draw ID #00390 Date 18/01/2019
121519384045
Jackpot value

45.228.539.500

VNĐ

Prize Result Number of prizes Prize value (VND)
Jackpot O O O O O O 0 45.228.539.500
First prize O O O O O 14 10.000.000
Second prize O O O O 1.375 300.000
Third prize O O O 22.815 30.000

Hiện nay, Vietlott chỉ ủy quyền cung cấp dịch vụ thông báo kết quả QSMT qua kênh SMS bằng các đầu số: 9141, 9939, 9911, 997, 8193. Vietlott không chịu trách nhiệm về tính chính xác đối với kết quả QSMT do các đầu số ngoài danh sách trên cung cấp.

Prize claim period is 60 (sixty) days from the date of draw result identified. Beyond this date, the ticket is no longer valid for prize claim.