41,341,594,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

31.562.051.700đ

Jackpot 2

3,783,449,750đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Vietlott

Giới thiệu

Ngày 05/12/2011, Bộ Tài chính đã ra QĐ thành lập Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam.

Lịch sử

Những mốc son lịch sử của Vietlott

Giới thiệu Ban Lãnh đạo

Giới thiệu về Ban Lãnh đạo của Vietlott

Mời thầu

Thông báo mời thầu

Phiên bản đầy đủ