41,341,594,500đ

Đếm ngược :
  • 02Ngày
  • 05Giờ
  • 40Phút
  • 18Giây
Đếm ngược :
  • 02Ngày
  • 05Giờ
  • 40Phút
  • 18Giây
Jackpot 1

31.562.051.700đ

Jackpot 2

3,783,449,750đ

Đếm ngược :
  • 02Ngày
  • 05Giờ
  • 40Phút
  • 18Giây
Phiên bản đầy đủ