18,997,393,000đ

Đếm ngược :
  • 02Ngày
  • 05Giờ
  • 40Phút
  • 18Giây
Đếm ngược :
  • 02Ngày
  • 05Giờ
  • 40Phút
  • 18Giây

Thời hạn lĩnh thưởng

Mega 6/45 Ngày quay số mở thưởng Ngày hết hạn lĩnh thưởng
Kỳ quay thưởng 00159 26/07/2017 24/09/2017
Kỳ quay thưởng 00158 23/07/2017 21/09/2017
Kỳ quay thưởng 00157 21/07/2017 19/09/2017
Kỳ quay thưởng 00156 19/07/2017 17/09/2017
Kỳ quay thưởng 00155 16/07/2017 14/09/2017
Kỳ quay thưởng 00154 14/07/2017 12/09/2017
Kỳ quay thưởng 00153 12/07/2017 10/09/2017
Kỳ quay thưởng 00152 09/07/2017 07/09/2017
Kỳ quay thưởng 00151 07/07/2017 05/09/2017
Kỳ quay thưởng 00150 05/07/2017 03/09/2017
Phiên bản đầy đủ