41,341,594,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

31.562.051.700đ

Jackpot 2

3,783,449,750đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Thời hạn lĩnh thưởng

Mega 6/45 Ngày quay số mở thưởng Ngày hết hạn lĩnh thưởng
Kỳ quay thưởng 00300 22/06/2018 21/08/2018
Kỳ quay thưởng 00299 20/06/2018 19/08/2018
Kỳ quay thưởng 00298 17/06/2018 16/08/2018
Kỳ quay thưởng 00297 15/06/2018 14/08/2018
Kỳ quay thưởng 00296 13/06/2018 12/08/2018
Kỳ quay thưởng 00295 10/06/2018 09/08/2018
Kỳ quay thưởng 00294 08/06/2018 07/08/2018
Kỳ quay thưởng 00293 06/06/2018 05/08/2018
Kỳ quay thưởng 00292 03/06/2018 02/08/2018
Kỳ quay thưởng 00291 01/06/2018 31/07/2018
Phiên bản đầy đủ