MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-max-4d
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00259 19/07/2018 17/09/2018
2 Kỳ quay thưởng 00258 17/07/2018 17/09/2018
3 Kỳ quay thưởng 00257 14/07/2018 14/09/2018
4 Kỳ quay thưởng 00256 12/07/2018 12/09/2018
5 Kỳ quay thưởng 00255 10/07/2018 10/09/2018
6 Kỳ quay thưởng 00254 07/07/2018 07/09/2018
7 Kỳ quay thưởng 00253 05/07/2018 05/09/2018
8 Kỳ quay thưởng 00252 03/07/2018 03/09/2018
9 Kỳ quay thưởng 00251 30/06/2018 30/08/2018
10 Kỳ quay thưởng 00250 28/06/2018 27/08/2018
11 Kỳ quay thưởng 00249 26/06/2018 25/08/2018
12 Kỳ quay thưởng 00248 23/06/2018 22/08/2018
13 Kỳ quay thưởng 00247 21/06/2018 20/08/2018
14 Kỳ quay thưởng 00246 19/06/2018 18/08/2018
15 Kỳ quay thưởng 00245 16/06/2018 15/08/2018