MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-max-4d
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00309 13/11/2018 12/01/2019
2 Kỳ quay thưởng 00308 10/11/2018 09/01/2019
3 Kỳ quay thưởng 00307 08/11/2018 07/01/2019
4 Kỳ quay thưởng 00306 06/11/2018 05/01/2019
5 Kỳ quay thưởng 00305 03/11/2018 02/01/2019
6 Kỳ quay thưởng 00304 01/11/2018 31/12/2018
7 Kỳ quay thưởng 00303 30/10/2018 29/12/2018
8 Kỳ quay thưởng 00302 27/10/2018 26/12/2018
9 Kỳ quay thưởng 00301 25/10/2018 24/12/2018
10 Kỳ quay thưởng 00300 23/10/2018 22/12/2018
11 Kỳ quay thưởng 00299 20/10/2018 19/12/2018
12 Kỳ quay thưởng 00298 18/10/2018 17/12/2018
13 Kỳ quay thưởng 00297 16/10/2018 15/12/2018
14 Kỳ quay thưởng 00296 13/10/2018 12/12/2018
15 Kỳ quay thưởng 00295 11/10/2018 10/12/2018