MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-655
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00180 25/09/2018 24/11/2018
2 Kỳ quay thưởng 00179 22/09/2018 21/11/2018
3 Kỳ quay thưởng 00178 20/09/2018 19/11/2018
4 Kỳ quay thưởng 00177 18/09/2018 17/11/2018
5 Kỳ quay thưởng 00176 15/09/2018 14/11/2018
6 Kỳ quay thưởng 00175 13/09/2018 12/11/2018
7 Kỳ quay thưởng 00174 11/09/2018 10/11/2018
8 Kỳ quay thưởng 00173 08/09/2018 07/11/2018
9 Kỳ quay thưởng 00172 06/09/2018 05/11/2018
10 Kỳ quay thưởng 00171 04/09/2018 03/11/2018
11 Kỳ quay thưởng 00170 01/09/2018 31/10/2018
12 Kỳ quay thưởng 00169 30/08/2018 29/10/2018
13 Kỳ quay thưởng 00168 28/08/2018 27/10/2018
14 Kỳ quay thưởng 00167 25/08/2018 24/10/2018
15 Kỳ quay thưởng 00166 23/08/2018 22/10/2018