MenuItemAlias: /vi/trung-thuong/linh-thuong/thoi-gian-linh-thuong-655
STT Kỳ quay Ngày quay Ngày hết hạn lĩnh thưởng
1 Kỳ quay thưởng 00201 13/11/2018 12/01/2019
2 Kỳ quay thưởng 00200 10/11/2018 09/01/2019
3 Kỳ quay thưởng 00199 08/11/2018 07/01/2019
4 Kỳ quay thưởng 00198 06/11/2018 05/01/2019
5 Kỳ quay thưởng 00197 03/11/2018 02/01/2019
6 Kỳ quay thưởng 00196 01/11/2018 31/12/2018
7 Kỳ quay thưởng 00195 30/10/2018 29/12/2018
8 Kỳ quay thưởng 00194 27/10/2018 26/12/2018
9 Kỳ quay thưởng 00193 25/10/2018 24/12/2018
10 Kỳ quay thưởng 00192 23/10/2018 22/12/2018
11 Kỳ quay thưởng 00191 20/10/2018 19/12/2018
12 Kỳ quay thưởng 00190 18/10/2018 17/12/2018
13 Kỳ quay thưởng 00189 16/10/2018 15/12/2018
14 Kỳ quay thưởng 00188 13/10/2018 12/12/2018
15 Kỳ quay thưởng 00187 11/10/2018 10/12/2018