12,000,000,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

38,842,141,350đ

Jackpot 2

3,982,460,150đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Kết quả trúng thưởng

20/08/2017 Kỳ 00170
 • 05
 • 15
 • 18
 • 21
 • 37
 • 45
Xem thêm
19/08/2017 Kỳ 00117
 • Giải Nhất
  • 1
  • 0
  • 3
  • 9
  Giải Nhì
  • 0
  • 3
  • 4
  • 2
  • 8
  • 3
  • 3
  • 5
 • Giải Ba
  • 0
  • 9
  • 5
  • 2
  • 9
  • 4
  • 0
  • 9
  • 4
  • 0
  • 5
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 3
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 9
Xem thêm
19/08/2017 Kỳ 00009
 • 07
 • 11
 • 13
 • 15
 • 26
 • 51
 • 36
Xem thêm
Phiên bản đầy đủ