Kết quả trúng thưởng Power 6/55

Kỳ quay thưởng #00118 | Ngày quay thưởng 03/05/2018

Bóng cuối cùng là bóng số đặc biệt

Jackpot 1

300.000.000.000 đồng

Jackpot 2

36.846.222.000 đồng

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 Trùng 6 số 0 300.000.000.000
Jackpot 2 Trùng 5 số và số đặc biệt 1 36.846.222.000
Giải nhất Trùng 5 số 14 40.000.000
Giải nhì Trùng 4 số 1130 500.000
Giải ba Trùng 3 số 23297 50.000

* Cách xác định giá trị Jackpot 1 và Jackpot 2, chi tiết xem tại đây

Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng thưởng: là 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng hoặc kể từ ngày hết hạn lưu hành của vé xổ số tự chọn số điện toán (nếu có). Quá thời hạn trên, các vé trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

Các lần quay trước