41,341,594,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

31.562.051.700đ

Jackpot 2

3,783,449,750đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Kết quả trúng thưởng Max 4D

23/06/2018 Kỳ 00248
 • Giải Nhất
  • 2
  • 4
  • 0
  • 4
  Giải Nhì
  • 4
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4
  • 7
  • 1
  • 7
 • Giải Ba
  • 7
  • 3
  • 9
  • 2
  • 1
  • 5
  • 9
  • 6
  • 1
  • 3
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 4
21/06/2018 Kỳ 00247
 • Giải Nhất
  • 7
  • 3
  • 5
  • 7
  Giải Nhì
  • 2
  • 3
  • 9
  • 2
  • 7
  • 0
  • 7
  • 6
 • Giải Ba
  • 9
  • 9
  • 7
  • 3
  • 2
  • 4
  • 4
  • 7
  • 0
  • 0
  • 7
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 5
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 7
19/06/2018 Kỳ 00246
 • Giải Nhất
  • 7
  • 0
  • 5
  • 8
  Giải Nhì
  • 3
  • 1
  • 4
  • 1
  • 7
  • 7
  • 9
  • 0
 • Giải Ba
  • 9
  • 5
  • 9
  • 8
  • 8
  • 2
  • 6
  • 1
  • 3
  • 2
  • 5
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 5
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 8
16/06/2018 Kỳ 00245
 • Giải Nhất
  • 9
  • 6
  • 4
  • 0
  Giải Nhì
  • 7
  • 2
  • 2
  • 3
  • 7
  • 0
  • 8
  • 3
 • Giải Ba
  • 0
  • 2
  • 6
  • 6
  • 9
  • 1
  • 3
  • 0
  • 3
  • 1
  • 2
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 4
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 0
14/06/2018 Kỳ 00244
 • Giải Nhất
  • 7
  • 1
  • 5
  • 5
  Giải Nhì
  • 5
  • 7
  • 8
  • 3
  • 1
  • 0
  • 9
  • 5
 • Giải Ba
  • 0
  • 4
  • 3
  • 4
  • 5
  • 2
  • 9
  • 0
  • 8
  • 7
  • 2
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 5
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 5
12/06/2018 Kỳ 00243
 • Giải Nhất
  • 8
  • 4
  • 0
  • 0
  Giải Nhì
  • 6
  • 1
  • 1
  • 0
  • 6
  • 3
  • 3
  • 7
 • Giải Ba
  • 7
  • 9
  • 6
  • 8
  • 5
  • 7
  • 9
  • 0
  • 4
  • 1
  • 4
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 0
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 0
09/06/2018 Kỳ 00242
 • Giải Nhất
  • 0
  • 2
  • 6
  • 0
  Giải Nhì
  • 2
  • 2
  • 5
  • 0
  • 3
  • 6
  • 4
  • 5
 • Giải Ba
  • 7
  • 2
  • 0
  • 7
  • 8
  • 0
  • 5
  • 6
  • 5
  • 7
  • 2
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 6
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 0
07/06/2018 Kỳ 00241
 • Giải Nhất
  • 6
  • 2
  • 3
  • 8
  Giải Nhì
  • 4
  • 6
  • 1
  • 9
  • 3
  • 1
  • 3
  • 2
 • Giải Ba
  • 4
  • 1
  • 3
  • 9
  • 1
  • 8
  • 8
  • 2
  • 7
  • 8
  • 1
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 3
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 8
05/06/2018 Kỳ 00240
 • Giải Nhất
  • 4
  • 0
  • 7
  • 0
  Giải Nhì
  • 0
  • 2
  • 0
  • 3
  • 5
  • 1
  • 8
  • 8
 • Giải Ba
  • 0
  • 0
  • 1
  • 2
  • 8
  • 1
  • 7
  • 6
  • 1
  • 6
  • 8
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 7
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 0
02/06/2018 Kỳ 00239
 • Giải Nhất
  • 1
  • 7
  • 4
  • 2
  Giải Nhì
  • 9
  • 3
  • 6
  • 3
  • 9
  • 5
  • 2
  • 5
 • Giải Ba
  • 1
  • 0
  • 0
  • 6
  • 6
  • 9
  • 3
  • 6
  • 8
  • 5
  • 7
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 4
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 2
31/05/2018 Kỳ 00238
 • Giải Nhất
  • 3
  • 1
  • 0
  • 0
  Giải Nhì
  • 5
  • 2
  • 5
  • 9
  • 7
  • 3
  • 7
  • 3
 • Giải Ba
  • 2
  • 8
  • 5
  • 3
  • 1
  • 4
  • 9
  • 1
  • 6
  • 2
  • 1
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 0
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 0
29/05/2018 Kỳ 00237
 • Giải Nhất
  • 6
  • 0
  • 7
  • 4
  Giải Nhì
  • 0
  • 0
  • 6
  • 6
  • 9
  • 5
  • 9
  • 4
 • Giải Ba
  • 6
  • 3
  • 1
  • 8
  • 6
  • 8
  • 9
  • 2
  • 0
  • 5
  • 4
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 7
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 4
26/05/2018 Kỳ 00236
 • Giải Nhất
  • 6
  • 6
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 7
  • 9
  • 0
  • 4
  • 6
  • 2
  • 9
  • 1
 • Giải Ba
  • 2
  • 8
  • 2
  • 8
  • 8
  • 4
  • 8
  • 4
  • 6
  • 4
  • 0
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 4
24/05/2018 Kỳ 00235
 • Giải Nhất
  • 3
  • 6
  • 9
  • 4
  Giải Nhì
  • 6
  • 9
  • 7
  • 8
  • 6
  • 5
  • 2
  • 7
 • Giải Ba
  • 2
  • 1
  • 5
  • 8
  • 6
  • 7
  • 4
  • 3
  • 5
  • 0
  • 1
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 9
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 4
22/05/2018 Kỳ 00234
 • Giải Nhất
  • 1
  • 3
  • 3
  • 1
  Giải Nhì
  • 8
  • 4
  • 6
  • 6
  • 8
  • 0
  • 5
  • 7
 • Giải Ba
  • 1
  • 4
  • 9
  • 4
  • 4
  • 3
  • 7
  • 4
  • 2
  • 5
  • 8
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 3
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 1
19/05/2018 Kỳ 00233
 • Giải Nhất
  • 2
  • 1
  • 4
  • 2
  Giải Nhì
  • 1
  • 7
  • 3
  • 3
  • 9
  • 7
  • 6
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 9
  • 1
  • 1
  • 0
  • 1
  • 9
  • 0
  • 3
  • 4
  • 3
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 4
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 2
17/05/2018 Kỳ 00232
 • Giải Nhất
  • 7
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Nhì
  • 6
  • 8
  • 7
  • 2
  • 9
  • 2
  • 2
  • 8
 • Giải Ba
  • 3
  • 4
  • 4
  • 5
  • 5
  • 3
  • 2
  • 9
  • 7
  • 4
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 2
15/05/2018 Kỳ 00231
 • Giải Nhất
  • 2
  • 1
  • 3
  • 0
  Giải Nhì
  • 6
  • 3
  • 0
  • 0
  • 9
  • 2
  • 0
  • 1
 • Giải Ba
  • 3
  • 1
  • 0
  • 9
  • 4
  • 8
  • 8
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 3
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 0
12/05/2018 Kỳ 00230
 • Giải Nhất
  • 6
  • 5
  • 7
  • 6
  Giải Nhì
  • 9
  • 5
  • 1
  • 8
  • 7
  • 7
  • 2
  • 1
 • Giải Ba
  • 5
  • 4
  • 1
  • 5
  • 1
  • 0
  • 9
  • 6
  • 5
  • 1
  • 3
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 7
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 6
10/05/2018 Kỳ 00229
 • Giải Nhất
  • 1
  • 5
  • 2
  • 6
  Giải Nhì
  • 6
  • 4
  • 8
  • 6
  • 2
  • 6
  • 8
  • 9
 • Giải Ba
  • 5
  • 1
  • 7
  • 9
  • 0
  • 7
  • 8
  • 1
  • 8
  • 2
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 2
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 6
Phiên bản đầy đủ