32,795,426,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

300.000.000.000đ

Giá trị thặng dư

5,150,984,400đ

Jackpot 2

3,572,331,600đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Kết quả trúng thưởng Max 4D

24/04/2018 Kỳ 00222
 • Giải Nhất
  • 6
  • 2
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 6
  • 4
  • 1
  • 4
  • 8
  • 2
  • 0
  • 2
 • Giải Ba
  • 6
  • 7
  • 3
  • 4
  • 6
  • 3
  • 1
  • 9
  • 3
  • 9
  • 2
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 4
21/04/2018 Kỳ 00221
 • Giải Nhất
  • 9
  • 9
  • 0
  • 4
  Giải Nhì
  • 0
  • 3
  • 9
  • 9
  • 2
  • 6
  • 2
  • 6
 • Giải Ba
  • 3
  • 0
  • 5
  • 5
  • 2
  • 1
  • 2
  • 1
  • 9
  • 9
  • 4
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 4
19/04/2018 Kỳ 00220
 • Giải Nhất
  • 4
  • 0
  • 1
  • 5
  Giải Nhì
  • 2
  • 8
  • 3
  • 9
  • 9
  • 7
  • 1
  • 8
 • Giải Ba
  • 7
  • 4
  • 6
  • 5
  • 4
  • 4
  • 5
  • 9
  • 5
  • 6
  • 6
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 1
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 1
  • 5
17/04/2018 Kỳ 00219
 • Giải Nhất
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  Giải Nhì
  • 4
  • 8
  • 5
  • 1
  • 1
  • 7
  • 8
  • 7
 • Giải Ba
  • 3
  • 7
  • 0
  • 6
  • 7
  • 8
  • 0
  • 9
  • 4
  • 9
  • 1
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 2
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 2
14/04/2018 Kỳ 00218
 • Giải Nhất
  • 1
  • 0
  • 8
  • 5
  Giải Nhì
  • 6
  • 3
  • 1
  • 0
  • 8
  • 0
  • 6
  • 0
 • Giải Ba
  • 2
  • 9
  • 1
  • 7
  • 6
  • 6
  • 2
  • 2
  • 1
  • 2
  • 0
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 8
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 5
12/04/2018 Kỳ 00217
 • Giải Nhất
  • 2
  • 1
  • 2
  • 7
  Giải Nhì
  • 7
  • 2
  • 6
  • 7
  • 1
  • 6
  • 5
  • 1
 • Giải Ba
  • 2
  • 1
  • 8
  • 8
  • 5
  • 7
  • 0
  • 8
  • 3
  • 0
  • 6
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 2
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 7
10/04/2018 Kỳ 00216
 • Giải Nhất
  • 5
  • 3
  • 8
  • 4
  Giải Nhì
  • 8
  • 0
  • 4
  • 9
  • 5
  • 8
  • 0
  • 5
 • Giải Ba
  • 0
  • 3
  • 2
  • 6
  • 6
  • 0
  • 3
  • 2
  • 1
  • 5
  • 7
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 8
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 4
07/04/2018 Kỳ 00215
 • Giải Nhất
  • 4
  • 7
  • 7
  • 1
  Giải Nhì
  • 2
  • 2
  • 6
  • 1
  • 0
  • 5
  • 0
  • 3
 • Giải Ba
  • 0
  • 2
  • 6
  • 1
  • 3
  • 8
  • 5
  • 6
  • 9
  • 3
  • 5
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 7
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 1
05/04/2018 Kỳ 00214
 • Giải Nhất
  • 5
  • 0
  • 7
  • 8
  Giải Nhì
  • 0
  • 6
  • 6
  • 9
  • 8
  • 5
  • 0
  • 8
 • Giải Ba
  • 2
  • 8
  • 0
  • 9
  • 5
  • 2
  • 6
  • 5
  • 2
  • 8
  • 5
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 7
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 8
03/04/2018 Kỳ 00213
 • Giải Nhất
  • 9
  • 2
  • 1
  • 6
  Giải Nhì
  • 1
  • 7
  • 3
  • 2
  • 8
  • 6
  • 7
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 3
  • 9
  • 0
  • 4
  • 6
  • 3
  • 1
  • 1
  • 2
  • 9
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 1
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 1
  • 6
31/03/2018 Kỳ 00212
 • Giải Nhất
  • 4
  • 0
  • 8
  • 5
  Giải Nhì
  • 4
  • 5
  • 1
  • 7
  • 9
  • 2
  • 8
  • 6
 • Giải Ba
  • 5
  • 8
  • 2
  • 2
  • 4
  • 4
  • 5
  • 6
  • 6
  • 2
  • 3
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 8
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 5
29/03/2018 Kỳ 00211
 • Giải Nhất
  • 6
  • 0
  • 4
  • 0
  Giải Nhì
  • 2
  • 1
  • 9
  • 2
  • 7
  • 0
  • 7
  • 8
 • Giải Ba
  • 7
  • 1
  • 6
  • 7
  • 9
  • 9
  • 6
  • 0
  • 8
  • 8
  • 0
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 4
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 0
27/03/2018 Kỳ 00210
 • Giải Nhất
  • 5
  • 7
  • 5
  • 2
  Giải Nhì
  • 8
  • 7
  • 5
  • 2
  • 8
  • 7
  • 1
  • 6
 • Giải Ba
  • 8
  • 3
  • 9
  • 9
  • 5
  • 2
  • 6
  • 7
  • 6
  • 1
  • 2
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 5
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 2
24/03/2018 Kỳ 00209
 • Giải Nhất
  • 3
  • 2
  • 5
  • 2
  Giải Nhì
  • 0
  • 6
  • 0
  • 0
  • 1
  • 9
  • 0
  • 1
 • Giải Ba
  • 1
  • 1
  • 2
  • 2
  • 8
  • 2
  • 5
  • 4
  • 4
  • 2
  • 2
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 5
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 2
22/03/2018 Kỳ 00208
 • Giải Nhất
  • 6
  • 6
  • 9
  • 9
  Giải Nhì
  • 1
  • 0
  • 0
  • 8
  • 1
  • 2
  • 6
  • 3
 • Giải Ba
  • 7
  • 1
  • 5
  • 6
  • 6
  • 5
  • 9
  • 3
  • 0
  • 6
  • 3
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 9
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 9
20/03/2018 Kỳ 00207
 • Giải Nhất
  • 9
  • 7
  • 5
  • 6
  Giải Nhì
  • 2
  • 7
  • 7
  • 0
  • 2
  • 3
  • 9
  • 6
 • Giải Ba
  • 5
  • 0
  • 0
  • 6
  • 0
  • 6
  • 2
  • 9
  • 2
  • 8
  • 3
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 5
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 6
17/03/2018 Kỳ 00206
 • Giải Nhất
  • 3
  • 1
  • 6
  • 6
  Giải Nhì
  • 1
  • 0
  • 1
  • 5
  • 7
  • 3
  • 9
  • 4
 • Giải Ba
  • 8
  • 9
  • 7
  • 4
  • 0
  • 3
  • 0
  • 7
  • 9
  • 8
  • 0
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 6
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 6
15/03/2018 Kỳ 00205
 • Giải Nhất
  • 4
  • 1
  • 7
  • 2
  Giải Nhì
  • 3
  • 7
  • 1
  • 1
  • 1
  • 8
  • 8
  • 1
 • Giải Ba
  • 5
  • 8
  • 5
  • 4
  • 4
  • 5
  • 4
  • 7
  • 7
  • 3
  • 1
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 7
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 2
13/03/2018 Kỳ 00204
 • Giải Nhất
  • 3
  • 9
  • 6
  • 9
  Giải Nhì
  • 1
  • 6
  • 7
  • 1
  • 2
  • 9
  • 2
  • 1
 • Giải Ba
  • 0
  • 2
  • 9
  • 9
  • 8
  • 5
  • 5
  • 0
  • 1
  • 7
  • 6
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 6
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 9
10/03/2018 Kỳ 00203
 • Giải Nhất
  • 0
  • 5
  • 5
  • 3
  Giải Nhì
  • 5
  • 2
  • 1
  • 9
  • 9
  • 8
  • 6
  • 7
 • Giải Ba
  • 8
  • 4
  • 4
  • 1
  • 1
  • 1
  • 9
  • 9
  • 4
  • 7
  • 0
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 5
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 3
Phiên bản đầy đủ