53,253,948,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

262,085,240,100đ

Jackpot 2

3,666,124,250đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Kết quả trúng thưởng Max 4D

20/01/2018 Kỳ 00183
 • Giải Nhất
  • 8
  • 3
  • 8
  • 3
  Giải Nhì
  • 6
  • 0
  • 2
  • 6
  • 6
  • 8
  • 4
  • 0
 • Giải Ba
  • 9
  • 8
  • 2
  • 8
  • 6
  • 4
  • 2
  • 6
  • 6
  • 5
  • 4
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 8
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 3
18/01/2018 Kỳ 00182
 • Giải Nhất
  • 6
  • 8
  • 4
  • 3
  Giải Nhì
  • 0
  • 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 0
  • 9
  • 5
 • Giải Ba
  • 2
  • 3
  • 6
  • 9
  • 9
  • 7
  • 1
  • 5
  • 8
  • 4
  • 2
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 4
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 3
16/01/2018 Kỳ 00181
 • Giải Nhất
  • 5
  • 5
  • 6
  • 5
  Giải Nhì
  • 6
  • 2
  • 8
  • 9
  • 6
  • 5
  • 5
  • 2
 • Giải Ba
  • 6
  • 2
  • 4
  • 6
  • 7
  • 1
  • 5
  • 9
  • 6
  • 7
  • 2
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 6
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 5
13/01/2018 Kỳ 00180
 • Giải Nhất
  • 4
  • 4
  • 2
  • 2
  Giải Nhì
  • 3
  • 6
  • 8
  • 8
  • 0
  • 2
  • 2
  • 0
 • Giải Ba
  • 3
  • 7
  • 8
  • 5
  • 4
  • 0
  • 5
  • 6
  • 7
  • 9
  • 8
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 2
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 2
11/01/2018 Kỳ 00179
 • Giải Nhất
  • 8
  • 4
  • 6
  • 5
  Giải Nhì
  • 6
  • 8
  • 2
  • 4
  • 4
  • 3
  • 6
  • 8
 • Giải Ba
  • 8
  • 8
  • 5
  • 8
  • 8
  • 1
  • 5
  • 1
  • 2
  • 8
  • 9
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 6
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 5
09/01/2018 Kỳ 00178
 • Giải Nhất
  • 1
  • 8
  • 4
  • 1
  Giải Nhì
  • 5
  • 5
  • 7
  • 1
  • 9
  • 7
  • 2
  • 8
 • Giải Ba
  • 5
  • 4
  • 0
  • 1
  • 0
  • 3
  • 0
  • 3
  • 3
  • 4
  • 0
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 4
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 1
06/01/2018 Kỳ 00177
 • Giải Nhất
  • 5
  • 0
  • 9
  • 6
  Giải Nhì
  • 4
  • 0
  • 0
  • 5
  • 8
  • 5
  • 9
  • 6
 • Giải Ba
  • 7
  • 3
  • 8
  • 1
  • 2
  • 4
  • 4
  • 6
  • 4
  • 7
  • 9
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 9
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 6
04/01/2018 Kỳ 00176
 • Giải Nhất
  • 1
  • 1
  • 9
  • 5
  Giải Nhì
  • 1
  • 2
  • 1
  • 6
  • 2
  • 0
  • 1
  • 9
 • Giải Ba
  • 2
  • 5
  • 7
  • 9
  • 1
  • 2
  • 1
  • 7
  • 3
  • 8
  • 1
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 9
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 5
02/01/2018 Kỳ 00175
 • Giải Nhất
  • 8
  • 1
  • 0
  • 4
  Giải Nhì
  • 4
  • 1
  • 0
  • 9
  • 2
  • 0
  • 2
  • 9
 • Giải Ba
  • 7
  • 3
  • 1
  • 5
  • 1
  • 4
  • 4
  • 4
  • 1
  • 5
  • 8
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 4
30/12/2017 Kỳ 00174
 • Giải Nhất
  • 1
  • 6
  • 9
  • 0
  Giải Nhì
  • 7
  • 2
  • 6
  • 7
  • 2
  • 1
  • 2
  • 2
 • Giải Ba
  • 8
  • 1
  • 3
  • 6
  • 1
  • 3
  • 6
  • 1
  • 3
  • 1
  • 1
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 9
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 0
28/12/2017 Kỳ 00173
 • Giải Nhất
  • 6
  • 1
  • 3
  • 8
  Giải Nhì
  • 0
  • 0
  • 4
  • 6
  • 7
  • 8
  • 3
  • 0
 • Giải Ba
  • 4
  • 5
  • 6
  • 5
  • 5
  • 9
  • 2
  • 0
  • 5
  • 5
  • 1
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 3
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 8
26/12/2017 Kỳ 00172
 • Giải Nhất
  • 6
  • 0
  • 5
  • 1
  Giải Nhì
  • 2
  • 5
  • 3
  • 4
  • 0
  • 9
  • 0
  • 6
 • Giải Ba
  • 2
  • 9
  • 6
  • 5
  • 2
  • 1
  • 5
  • 0
  • 1
  • 2
  • 5
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 5
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 1
23/12/2017 Kỳ 00171
 • Giải Nhất
  • 2
  • 1
  • 0
  • 1
  Giải Nhì
  • 6
  • 6
  • 4
  • 5
  • 1
  • 9
  • 1
  • 7
 • Giải Ba
  • 3
  • 0
  • 4
  • 4
  • 8
  • 1
  • 4
  • 1
  • 5
  • 1
  • 1
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 0
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 1
21/12/2017 Kỳ 00170
 • Giải Nhất
  • 3
  • 2
  • 7
  • 9
  Giải Nhì
  • 8
  • 5
  • 3
  • 1
  • 4
  • 3
  • 0
  • 2
 • Giải Ba
  • 5
  • 0
  • 6
  • 9
  • 5
  • 7
  • 6
  • 3
  • 5
  • 5
  • 3
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 7
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 9
19/12/2017 Kỳ 00169
 • Giải Nhất
  • 0
  • 1
  • 6
  • 6
  Giải Nhì
  • 1
  • 1
  • 8
  • 9
  • 3
  • 7
  • 1
  • 8
 • Giải Ba
  • 8
  • 2
  • 1
  • 7
  • 1
  • 5
  • 3
  • 7
  • 9
  • 5
  • 3
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 6
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 6
16/12/2017 Kỳ 00168
 • Giải Nhất
  • 2
  • 2
  • 8
  • 0
  Giải Nhì
  • 5
  • 1
  • 7
  • 2
  • 2
  • 8
  • 2
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 6
  • 8
  • 0
  • 9
  • 4
  • 7
  • 3
  • 8
  • 7
  • 0
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 8
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 0
14/12/2017 Kỳ 00167
 • Giải Nhất
  • 6
  • 5
  • 5
  • 7
  Giải Nhì
  • 3
  • 4
  • 5
  • 5
  • 5
  • 6
  • 1
  • 7
 • Giải Ba
  • 7
  • 7
  • 3
  • 5
  • 9
  • 8
  • 0
  • 3
  • 0
  • 3
  • 2
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 5
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 7
12/12/2017 Kỳ 00166
 • Giải Nhất
  • 8
  • 5
  • 8
  • 6
  Giải Nhì
  • 9
  • 9
  • 7
  • 1
  • 7
  • 6
  • 8
  • 9
 • Giải Ba
  • 6
  • 1
  • 5
  • 7
  • 4
  • 6
  • 9
  • 9
  • 9
  • 3
  • 9
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 8
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 6
09/12/2017 Kỳ 00165
 • Giải Nhất
  • 4
  • 6
  • 8
  • 7
  Giải Nhì
  • 5
  • 0
  • 9
  • 1
  • 4
  • 4
  • 6
  • 6
 • Giải Ba
  • 0
  • 2
  • 3
  • 9
  • 6
  • 5
  • 1
  • 4
  • 4
  • 4
  • 5
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 8
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 7
07/12/2017 Kỳ 00164
 • Giải Nhất
  • 2
  • 9
  • 2
  • 6
  Giải Nhì
  • 6
  • 6
  • 6
  • 6
  • 3
  • 5
  • 3
  • 0
 • Giải Ba
  • 5
  • 3
  • 8
  • 0
  • 0
  • 3
  • 5
  • 6
  • 8
  • 2
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 2
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 6
Phiên bản đầy đủ