15,922,069,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

111,901,309,500đ

Jackpot 2

3,000,000,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Kết quả trúng thưởng Max 4D

18/11/2017 Kỳ 00156
 • Giải Nhất
  • 3
  • 8
  • 0
  • 1
  Giải Nhì
  • 6
  • 3
  • 9
  • 2
  • 5
  • 5
  • 7
  • 3
 • Giải Ba
  • 1
  • 6
  • 2
  • 2
  • 5
  • 1
  • 5
  • 5
  • 2
  • 8
  • 1
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 0
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 1
16/11/2017 Kỳ 00155
 • Giải Nhất
  • 0
  • 5
  • 3
  • 4
  Giải Nhì
  • 6
  • 8
  • 4
  • 6
  • 5
  • 2
  • 7
  • 9
 • Giải Ba
  • 0
  • 1
  • 6
  • 3
  • 6
  • 1
  • 7
  • 3
  • 0
  • 6
  • 0
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 3
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 4
14/11/2017 Kỳ 00154
 • Giải Nhất
  • 1
  • 8
  • 3
  • 0
  Giải Nhì
  • 1
  • 8
  • 3
  • 7
  • 8
  • 1
  • 7
  • 6
 • Giải Ba
  • 2
  • 7
  • 6
  • 5
  • 0
  • 4
  • 9
  • 3
  • 1
  • 6
  • 3
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 3
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 0
11/11/2017 Kỳ 00153
 • Giải Nhất
  • 0
  • 8
  • 6
  • 0
  Giải Nhì
  • 3
  • 3
  • 9
  • 7
  • 5
  • 0
  • 7
  • 8
 • Giải Ba
  • 5
  • 1
  • 9
  • 7
  • 2
  • 7
  • 7
  • 4
  • 2
  • 1
  • 2
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 6
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 0
09/11/2017 Kỳ 00152
 • Giải Nhất
  • 4
  • 2
  • 4
  • 6
  Giải Nhì
  • 7
  • 2
  • 2
  • 7
  • 4
  • 3
  • 8
  • 6
 • Giải Ba
  • 4
  • 3
  • 0
  • 7
  • 2
  • 1
  • 3
  • 0
  • 0
  • 6
  • 7
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 4
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 6
07/11/2017 Kỳ 00151
 • Giải Nhất
  • 5
  • 0
  • 5
  • 0
  Giải Nhì
  • 4
  • 4
  • 9
  • 7
  • 5
  • 1
  • 9
  • 1
 • Giải Ba
  • 3
  • 1
  • 6
  • 6
  • 4
  • 2
  • 5
  • 5
  • 4
  • 9
  • 8
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 5
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 0
04/11/2017 Kỳ 00150
 • Giải Nhất
  • 0
  • 7
  • 5
  • 3
  Giải Nhì
  • 8
  • 6
  • 3
  • 8
  • 6
  • 9
  • 4
  • 1
 • Giải Ba
  • 2
  • 0
  • 5
  • 9
  • 9
  • 1
  • 2
  • 6
  • 2
  • 5
  • 7
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 5
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 3
02/11/2017 Kỳ 00149
 • Giải Nhất
  • 1
  • 3
  • 8
  • 9
  Giải Nhì
  • 3
  • 5
  • 4
  • 5
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
 • Giải Ba
  • 1
  • 4
  • 9
  • 3
  • 9
  • 4
  • 2
  • 0
  • 5
  • 1
  • 2
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 8
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 9
31/10/2017 Kỳ 00148
 • Giải Nhất
  • 3
  • 9
  • 4
  • 9
  Giải Nhì
  • 1
  • 7
  • 7
  • 6
  • 8
  • 6
  • 2
  • 1
 • Giải Ba
  • 2
  • 8
  • 1
  • 6
  • 4
  • 1
  • 1
  • 6
  • 7
  • 8
  • 2
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 4
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 9
28/10/2017 Kỳ 00147
 • Giải Nhất
  • 9
  • 3
  • 6
  • 4
  Giải Nhì
  • 6
  • 9
  • 9
  • 4
  • 9
  • 5
  • 2
  • 7
 • Giải Ba
  • 3
  • 5
  • 3
  • 3
  • 0
  • 5
  • 9
  • 9
  • 7
  • 3
  • 4
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 6
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 4
26/10/2017 Kỳ 00146
 • Giải Nhất
  • 0
  • 1
  • 4
  • 3
  Giải Nhì
  • 1
  • 6
  • 6
  • 4
  • 4
  • 4
  • 0
  • 0
 • Giải Ba
  • 6
  • 1
  • 1
  • 9
  • 8
  • 7
  • 5
  • 5
  • 6
  • 0
  • 1
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 4
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 3
24/10/2017 Kỳ 00145
 • Giải Nhất
  • 8
  • 8
  • 4
  • 0
  Giải Nhì
  • 4
  • 9
  • 5
  • 5
  • 1
  • 8
  • 7
  • 4
 • Giải Ba
  • 2
  • 0
  • 0
  • 1
  • 9
  • 5
  • 5
  • 7
  • 9
  • 4
  • 3
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 4
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 0
21/10/2017 Kỳ 00144
 • Giải Nhất
  • 2
  • 6
  • 0
  • 0
  Giải Nhì
  • 6
  • 0
  • 0
  • 0
  • 6
  • 0
  • 8
  • 0
 • Giải Ba
  • 2
  • 1
  • 2
  • 6
  • 5
  • 4
  • 6
  • 7
  • 8
  • 8
  • 0
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 0
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 0
19/10/2017 Kỳ 00143
 • Giải Nhất
  • 1
  • 5
  • 3
  • 4
  Giải Nhì
  • 0
  • 5
  • 6
  • 5
  • 3
  • 8
  • 6
  • 1
 • Giải Ba
  • 8
  • 3
  • 0
  • 7
  • 1
  • 9
  • 9
  • 3
  • 8
  • 2
  • 6
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 3
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 4
17/10/2017 Kỳ 00142
 • Giải Nhất
  • 0
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Nhì
  • 2
  • 6
  • 4
  • 0
  • 8
  • 2
  • 6
  • 5
 • Giải Ba
  • 5
  • 7
  • 3
  • 8
  • 9
  • 1
  • 2
  • 8
  • 4
  • 5
  • 1
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 5
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 2
14/10/2017 Kỳ 00141
 • Giải Nhất
  • 2
  • 9
  • 8
  • 8
  Giải Nhì
  • 3
  • 7
  • 3
  • 2
  • 8
  • 8
  • 9
  • 6
 • Giải Ba
  • 3
  • 3
  • 8
  • 5
  • 0
  • 1
  • 4
  • 9
  • 4
  • 4
  • 4
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 8
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 8
12/10/2017 Kỳ 00140
 • Giải Nhất
  • 5
  • 7
  • 4
  • 5
  Giải Nhì
  • 4
  • 9
  • 4
  • 2
  • 2
  • 3
  • 1
  • 8
 • Giải Ba
  • 5
  • 8
  • 6
  • 2
  • 7
  • 7
  • 9
  • 6
  • 5
  • 0
  • 3
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 4
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 5
10/10/2017 Kỳ 00139
 • Giải Nhất
  • 2
  • 8
  • 8
  • 0
  Giải Nhì
  • 3
  • 0
  • 7
  • 1
  • 4
  • 7
  • 1
  • 2
 • Giải Ba
  • 9
  • 4
  • 0
  • 3
  • 4
  • 9
  • 5
  • 9
  • 9
  • 0
  • 8
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 8
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 0
07/10/2017 Kỳ 00138
 • Giải Nhất
  • 6
  • 8
  • 1
  • 3
  Giải Nhì
  • 5
  • 9
  • 4
  • 5
  • 0
  • 3
  • 4
  • 6
 • Giải Ba
  • 8
  • 4
  • 5
  • 6
  • 4
  • 0
  • 1
  • 6
  • 0
  • 2
  • 1
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 1
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 1
  • 3
05/10/2017 Kỳ 00137
 • Giải Nhất
  • 4
  • 0
  • 1
  • 2
  Giải Nhì
  • 0
  • 3
  • 9
  • 8
  • 8
  • 8
  • 2
  • 7
 • Giải Ba
  • 8
  • 6
  • 4
  • 7
  • 2
  • 7
  • 6
  • 5
  • 0
  • 1
  • 2
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 1
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 1
  • 2
Phiên bản đầy đủ