18,997,393,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Kết quả trúng thưởng Max 4D

27/07/2017 Kỳ 00107
 • Giải Nhất
  • 6
  • 6
  • 9
  • 6
  Giải Nhì
  • 1
  • 0
  • 8
  • 7
  • 5
  • 7
  • 0
  • 6
 • Giải Ba
  • 2
  • 7
  • 2
  • 7
  • 6
  • 8
  • 1
  • 8
  • 5
  • 9
  • 0
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 9
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 6
25/07/2017 Kỳ 00106
 • Giải Nhất
  • 7
  • 4
  • 1
  • 0
  Giải Nhì
  • 3
  • 9
  • 7
  • 7
  • 3
  • 8
  • 5
  • 1
 • Giải Ba
  • 5
  • 3
  • 3
  • 4
  • 8
  • 3
  • 8
  • 6
  • 5
  • 9
  • 8
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 1
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 1
  • 0
22/07/2017 Kỳ 00105
 • Giải Nhất
  • 9
  • 5
  • 5
  • 7
  Giải Nhì
  • 9
  • 7
  • 8
  • 8
  • 9
  • 2
  • 3
  • 7
 • Giải Ba
  • 3
  • 2
  • 1
  • 5
  • 4
  • 2
  • 8
  • 3
  • 3
  • 5
  • 2
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 5
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 7
20/07/2017 Kỳ 00104
 • Giải Nhất
  • 9
  • 0
  • 6
  • 6
  Giải Nhì
  • 2
  • 9
  • 7
  • 5
  • 2
  • 1
  • 4
  • 0
 • Giải Ba
  • 9
  • 0
  • 0
  • 7
  • 4
  • 0
  • 3
  • 3
  • 9
  • 1
  • 4
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 6
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 6
18/07/2017 Kỳ 00103
 • Giải Nhất
  • 6
  • 9
  • 1
  • 1
  Giải Nhì
  • 9
  • 5
  • 0
  • 7
  • 9
  • 5
  • 1
  • 8
 • Giải Ba
  • 8
  • 8
  • 6
  • 4
  • 8
  • 1
  • 7
  • 6
  • 5
  • 1
  • 2
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 1
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 1
  • 1
15/07/2017 Kỳ 00102
 • Giải Nhất
  • 0
  • 2
  • 2
  • 9
  Giải Nhì
  • 2
  • 1
  • 4
  • 9
  • 3
  • 4
  • 6
  • 6
 • Giải Ba
  • 4
  • 4
  • 5
  • 7
  • 4
  • 6
  • 7
  • 9
  • 3
  • 5
  • 7
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 2
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 9
13/07/2017 Kỳ 00101
 • Giải Nhất
  • 5
  • 6
  • 1
  • 1
  Giải Nhì
  • 0
  • 1
  • 8
  • 9
  • 9
  • 4
  • 9
  • 8
 • Giải Ba
  • 0
  • 8
  • 0
  • 8
  • 6
  • 3
  • 7
  • 8
  • 4
  • 9
  • 8
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 1
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 1
  • 1
11/07/2017 Kỳ 00100
 • Giải Nhất
  • 6
  • 9
  • 4
  • 0
  Giải Nhì
  • 4
  • 3
  • 9
  • 1
  • 0
  • 6
  • 7
  • 6
 • Giải Ba
  • 3
  • 2
  • 8
  • 3
  • 5
  • 3
  • 1
  • 6
  • 6
  • 7
  • 0
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 4
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 0
08/07/2017 Kỳ 00099
 • Giải Nhất
  • 7
  • 4
  • 1
  • 9
  Giải Nhì
  • 6
  • 9
  • 0
  • 6
  • 5
  • 2
  • 8
  • 6
 • Giải Ba
  • 5
  • 9
  • 9
  • 1
  • 0
  • 3
  • 2
  • 9
  • 7
  • 2
  • 7
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 1
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 1
  • 9
06/07/2017 Kỳ 00098
 • Giải Nhất
  • 2
  • 6
  • 6
  • 0
  Giải Nhì
  • 8
  • 4
  • 3
  • 3
  • 6
  • 8
  • 6
  • 0
 • Giải Ba
  • 3
  • 3
  • 2
  • 0
  • 9
  • 0
  • 1
  • 2
  • 7
  • 9
  • 4
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 6
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 0
04/07/2017 Kỳ 00097
 • Giải Nhất
  • 5
  • 5
  • 7
  • 1
  Giải Nhì
  • 9
  • 1
  • 7
  • 1
  • 7
  • 1
  • 5
  • 2
 • Giải Ba
  • 7
  • 5
  • 2
  • 2
  • 7
  • 3
  • 3
  • 2
  • 8
  • 0
  • 2
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 7
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 1
01/07/2017 Kỳ 00096
 • Giải Nhất
  • 5
  • 5
  • 2
  • 5
  Giải Nhì
  • 6
  • 5
  • 3
  • 3
  • 6
  • 4
  • 3
  • 3
 • Giải Ba
  • 3
  • 3
  • 9
  • 3
  • 7
  • 9
  • 8
  • 6
  • 8
  • 5
  • 3
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 2
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 5
29/06/2017 Kỳ 00095
 • Giải Nhất
  • 6
  • 6
  • 2
  • 3
  Giải Nhì
  • 5
  • 7
  • 5
  • 8
  • 3
  • 8
  • 1
  • 2
 • Giải Ba
  • 0
  • 6
  • 3
  • 9
  • 9
  • 2
  • 2
  • 0
  • 6
  • 4
  • 2
  • 7
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 2
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 3
27/06/2017 Kỳ 00094
 • Giải Nhất
  • 3
  • 9
  • 5
  • 5
  Giải Nhì
  • 1
  • 7
  • 4
  • 5
  • 8
  • 7
  • 0
  • 4
 • Giải Ba
  • 4
  • 9
  • 0
  • 5
  • 2
  • 9
  • 8
  • 5
  • 4
  • 2
  • 3
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 5
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 5
24/06/2017 Kỳ 00093
 • Giải Nhất
  • 9
  • 9
  • 0
  • 1
  Giải Nhì
  • 5
  • 0
  • 7
  • 9
  • 6
  • 4
  • 8
  • 9
 • Giải Ba
  • 4
  • 9
  • 7
  • 4
  • 8
  • 9
  • 1
  • 7
  • 0
  • 2
  • 5
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 0
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 1
22/06/2017 Kỳ 00092
 • Giải Nhất
  • 4
  • 0
  • 9
  • 9
  Giải Nhì
  • 8
  • 4
  • 9
  • 0
  • 5
  • 5
  • 1
  • 4
 • Giải Ba
  • 7
  • 2
  • 2
  • 7
  • 4
  • 8
  • 3
  • 2
  • 7
  • 0
  • 5
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 9
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 9
  • 9
20/06/2017 Kỳ 00091
 • Giải Nhất
  • 6
  • 0
  • 0
  • 8
  Giải Nhì
  • 1
  • 1
  • 3
  • 3
  • 0
  • 9
  • 6
  • 5
 • Giải Ba
  • 3
  • 7
  • 7
  • 4
  • 9
  • 5
  • 3
  • 6
  • 0
  • 8
  • 0
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 0
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 8
17/06/2017 Kỳ 00090
 • Giải Nhất
  • 1
  • 4
  • 0
  • 3
  Giải Nhì
  • 7
  • 2
  • 9
  • 6
  • 5
  • 6
  • 6
  • 7
 • Giải Ba
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 2
  • 0
  • 6
  • 4
  • 9
  • 6
  • 6
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 0
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 3
15/06/2017 Kỳ 00089
 • Giải Nhất
  • 9
  • 7
  • 1
  • 6
  Giải Nhì
  • 4
  • 0
  • 9
  • 9
  • 1
  • 3
  • 0
  • 4
 • Giải Ba
  • 4
  • 5
  • 9
  • 3
  • 1
  • 3
  • 3
  • 9
  • 0
  • 7
  • 2
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 1
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 1
  • 6
13/06/2017 Kỳ 00088
 • Giải Nhất
  • 9
  • 7
  • 3
  • 8
  Giải Nhì
  • 1
  • 6
  • 9
  • 8
  • 6
  • 6
  • 1
  • 8
 • Giải Ba
  • 9
  • 8
  • 4
  • 4
  • 5
  • 9
  • 5
  • 7
  • 9
  • 4
  • 0
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 3
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 8
Phiên bản đầy đủ