85,794,951,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

00đ

Jackpot 2

00đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Kết quả trúng thưởng Max 4D

21/09/2017 Kỳ 00131
 • Giải Nhất
  • 1
  • 0
  • 8
  • 9
  Giải Nhì
  • 0
  • 3
  • 9
  • 4
  • 3
  • 8
  • 7
  • 0
 • Giải Ba
  • 0
  • 4
  • 7
  • 9
  • 5
  • 7
  • 8
  • 9
  • 9
  • 4
  • 8
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 8
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 9
19/09/2017 Kỳ 00130
 • Giải Nhất
  • 4
  • 3
  • 5
  • 0
  Giải Nhì
  • 8
  • 0
  • 3
  • 4
  • 5
  • 9
  • 6
  • 7
 • Giải Ba
  • 8
  • 7
  • 2
  • 3
  • 2
  • 5
  • 2
  • 2
  • 1
  • 0
  • 0
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 5
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 0
16/09/2017 Kỳ 00129
 • Giải Nhất
  • 9
  • 9
  • 0
  • 9
  Giải Nhì
  • 3
  • 8
  • 9
  • 4
  • 0
  • 3
  • 6
  • 0
 • Giải Ba
  • 5
  • 3
  • 0
  • 5
  • 8
  • 7
  • 2
  • 7
  • 6
  • 4
  • 9
  • 1
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 0
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 9
14/09/2017 Kỳ 00128
 • Giải Nhất
  • 0
  • 4
  • 0
  • 5
  Giải Nhì
  • 0
  • 1
  • 7
  • 5
  • 3
  • 0
  • 8
  • 3
 • Giải Ba
  • 5
  • 4
  • 6
  • 1
  • 7
  • 5
  • 2
  • 2
  • 0
  • 0
  • 7
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 0
  • 5
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 5
12/09/2017 Kỳ 00127
 • Giải Nhất
  • 9
  • 0
  • 3
  • 6
  Giải Nhì
  • 0
  • 2
  • 9
  • 7
  • 3
  • 4
  • 0
  • 1
 • Giải Ba
  • 7
  • 7
  • 0
  • 8
  • 0
  • 4
  • 2
  • 5
  • 4
  • 0
  • 1
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 3
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 6
09/09/2017 Kỳ 00126
 • Giải Nhất
  • 0
  • 6
  • 7
  • 1
  Giải Nhì
  • 7
  • 2
  • 0
  • 1
  • 1
  • 8
  • 8
  • 2
 • Giải Ba
  • 7
  • 0
  • 6
  • 0
  • 5
  • 7
  • 5
  • 9
  • 3
  • 2
  • 4
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 6
  • 7
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 1
07/09/2017 Kỳ 00125
 • Giải Nhất
  • 2
  • 9
  • 7
  • 2
  Giải Nhì
  • 8
  • 1
  • 8
  • 4
  • 7
  • 9
  • 0
  • 0
 • Giải Ba
  • 2
  • 5
  • 8
  • 5
  • 4
  • 9
  • 7
  • 4
  • 7
  • 4
  • 2
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 9
  • 7
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 2
05/09/2017 Kỳ 00124
 • Giải Nhất
  • 9
  • 5
  • 0
  • 4
  Giải Nhì
  • 1
  • 5
  • 0
  • 4
  • 0
  • 9
  • 9
  • 7
 • Giải Ba
  • 8
  • 1
  • 5
  • 7
  • 2
  • 0
  • 9
  • 6
  • 2
  • 4
  • 0
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 0
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 0
  • 4
02/09/2017 Kỳ 00123
 • Giải Nhất
  • 6
  • 8
  • 3
  • 0
  Giải Nhì
  • 0
  • 8
  • 8
  • 6
  • 0
  • 4
  • 6
  • 6
 • Giải Ba
  • 6
  • 8
  • 2
  • 5
  • 0
  • 0
  • 2
  • 2
  • 4
  • 6
  • 1
  • 6
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 3
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 0
31/08/2017 Kỳ 00122
 • Giải Nhất
  • 2
  • 7
  • 8
  • 7
  Giải Nhì
  • 4
  • 5
  • 5
  • 5
  • 3
  • 5
  • 5
  • 9
 • Giải Ba
  • 5
  • 2
  • 9
  • 5
  • 8
  • 4
  • 4
  • 9
  • 4
  • 3
  • 0
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 8
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 8
  • 7
29/08/2017 Kỳ 00121
 • Giải Nhất
  • 0
  • 8
  • 5
  • 0
  Giải Nhì
  • 1
  • 6
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 5
  • 8
 • Giải Ba
  • 0
  • 0
  • 2
  • 5
  • 6
  • 3
  • 1
  • 0
  • 8
  • 3
  • 6
  • 8
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 5
  • 0
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 0
26/08/2017 Kỳ 00120
 • Giải Nhất
  • 7
  • 1
  • 7
  • 2
  Giải Nhì
  • 2
  • 6
  • 5
  • 5
  • 4
  • 3
  • 5
  • 0
 • Giải Ba
  • 5
  • 6
  • 2
  • 4
  • 9
  • 1
  • 3
  • 9
  • 0
  • 1
  • 4
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 1
  • 7
  • 2
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 2
24/08/2017 Kỳ 00119
 • Giải Nhất
  • 3
  • 3
  • 5
  • 1
  Giải Nhì
  • 7
  • 3
  • 7
  • 3
  • 5
  • 1
  • 3
  • 9
 • Giải Ba
  • 0
  • 2
  • 5
  • 0
  • 5
  • 4
  • 8
  • 4
  • 7
  • 2
  • 7
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 3
  • 5
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 1
22/08/2017 Kỳ 00118
 • Giải Nhất
  • 0
  • 5
  • 5
  • 4
  Giải Nhì
  • 6
  • 3
  • 9
  • 5
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
 • Giải Ba
  • 9
  • 7
  • 5
  • 5
  • 5
  • 9
  • 6
  • 6
  • 6
  • 7
  • 0
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 5
  • 4
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 4
19/08/2017 Kỳ 00117
 • Giải Nhất
  • 1
  • 0
  • 3
  • 9
  Giải Nhì
  • 0
  • 3
  • 4
  • 2
  • 8
  • 3
  • 3
  • 5
 • Giải Ba
  • 0
  • 9
  • 5
  • 2
  • 9
  • 4
  • 0
  • 9
  • 4
  • 0
  • 5
  • 3
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 0
  • 3
  • 9
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 9
17/08/2017 Kỳ 00116
 • Giải Nhất
  • 0
  • 2
  • 3
  • 7
  Giải Nhì
  • 1
  • 2
  • 8
  • 8
  • 1
  • 1
  • 1
  • 5
 • Giải Ba
  • 1
  • 8
  • 1
  • 2
  • 4
  • 6
  • 2
  • 5
  • 8
  • 2
  • 6
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 3
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 3
  • 7
15/08/2017 Kỳ 00115
 • Giải Nhất
  • 5
  • 2
  • 5
  • 8
  Giải Nhì
  • 6
  • 8
  • 0
  • 8
  • 3
  • 1
  • 8
  • 7
 • Giải Ba
  • 7
  • 8
  • 5
  • 9
  • 6
  • 3
  • 1
  • 5
  • 8
  • 7
  • 6
  • 4
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 5
  • 8
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 8
12/08/2017 Kỳ 00114
 • Giải Nhất
  • 1
  • 2
  • 7
  • 6
  Giải Nhì
  • 4
  • 2
  • 7
  • 5
  • 8
  • 7
  • 9
  • 6
 • Giải Ba
  • 6
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 8
  • 6
  • 4
  • 1
  • 7
  • 5
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 2
  • 7
  • 6
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 7
  • 6
10/08/2017 Kỳ 00113
 • Giải Nhất
  • 5
  • 5
  • 5
  • 7
  Giải Nhì
  • 8
  • 4
  • 3
  • 0
  • 5
  • 4
  • 4
  • 3
 • Giải Ba
  • 0
  • 6
  • 8
  • 7
  • 0
  • 9
  • 1
  • 1
  • 3
  • 5
  • 7
  • 2
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 5
  • 5
  • 7
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 5
  • 7
08/08/2017 Kỳ 00112
 • Giải Nhất
  • 4
  • 4
  • 2
  • 1
  Giải Nhì
  • 6
  • 3
  • 2
  • 0
  • 3
  • 5
  • 4
  • 7
 • Giải Ba
  • 4
  • 2
  • 8
  • 5
  • 8
  • 1
  • 4
  • 2
  • 2
  • 1
  • 3
  • 5
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 4
  • 2
  • 1
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 2
  • 1
Phiên bản đầy đủ