Kết quả trúng thưởng Max 4D

Kỳ quay thưởng #00027 | Ngày quay thưởng 19/01/2017

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả theo đúng thứ tự

 • Giải Nhất
  • 7
  • 7
  • 6
  • 3
  Giải Nhì
  • 4
  • 4
  • 5
  • 0
  • 6
  • 4
  • 4
  • 4
 • Giải Ba
  • 4
  • 5
  • 2
  • 3
  • 3
  • 5
  • 6
  • 4
  • 4
  • 0
  • 6
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 6
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 3
Giải thưởng Kết quả Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7763 28 15.000.000
Giải Nhì 4450 6444 40 6.500.000
Giải Ba 4523 3564 4060 88 3.000.000
Giải Khuyến Khích 1 x763 353 1.000.000
Giải Khuyến Khích 2 xx63 2404 100.000
Phiên bản đầy đủ