Kết quả trúng thưởng

18/01/2017 Kỳ 00079
 • 11
 • 22
 • 26
 • 28
 • 35
 • 43
Xem thêm
19/01/2017 Kỳ 00027
 • Giải Nhất
  • 7
  • 7
  • 6
  • 3
  Giải Nhì
  • 4
  • 4
  • 5
  • 0
  • 6
  • 4
  • 4
  • 4
 • Giải Ba
  • 4
  • 5
  • 2
  • 3
  • 3
  • 5
  • 6
  • 4
  • 4
  • 0
  • 6
  • 0
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 7
  • 6
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 6
  • 3
Xem thêm
Phiên bản đầy đủ