53,253,948,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

256,090,121,850đ

Jackpot 2

3,000,000,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Kết quả trúng thưởng

19/01/2018 Kỳ 00235
 • 02
 • 04
 • 27
 • 28
 • 31
 • 36
Xem thêm
18/01/2018 Kỳ 00182
 • Giải Nhất
  • 6
  • 8
  • 4
  • 3
  Giải Nhì
  • 0
  • 9
  • 6
  • 7
  • 8
  • 0
  • 9
  • 5
 • Giải Ba
  • 2
  • 3
  • 6
  • 9
  • 9
  • 7
  • 1
  • 5
  • 8
  • 4
  • 2
  • 9
 • Giải Khuyến Khích 1
  • x
  • 8
  • 4
  • 3
  Giải Khuyến Khích 2
  • x
  • x
  • 4
  • 3
Xem thêm
18/01/2018 Kỳ 00074
 • 12
 • 24
 • 28
 • 30
 • 36
 • 39
 • 15
Xem thêm
Phiên bản đầy đủ