17,623,253,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

30.000.000.000đ

Jackpot 2

3,449,198,200đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Trách nhiệm xã hội

Chơi có trách nhiệm

Thúc đẩy nhận thức chung về rủi ro trong các trò chơi có thưởng và trợ giúp người chơi, cộng đồng

Trách nhiệm cộng đồng

Vietlott luôn hướng tới mục đích mang đến Cơ hội tốt hơn cho cộng đồng.

Đóng góp cho địa phương

Nguồn thu thuế từ hoạt động kinh doanh XSTCSĐT được để lại cho địa phương có hoạt động kinh doanh XSTCSĐT của Vietlott

Thư viện

Thư viện ảnh và video về các hoạt động vì cộng đồng.

Phiên bản đầy đủ