17,623,253,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

30.000.000.000đ

Jackpot 2

3,449,198,200đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Kết quả QSMT

Max 4D| Kết quả QSMT Kỳ #00187 - Ngày quay 30/1/2018
13-02-2018 16:03

Kết quả QSMT Kỳ #00187 của giải Max 4D. Ngày quay 30/1/2018

Power 6/55 | Kết quả QSMT Kỳ #00079 - Ngày quay 30/1/2018
13-02-2018 15:34

Kết quả QSMT Kỳ #00079 của giải Power 6/55. Ngày quay 30/1/2018

Mega 6/45| Kết quả QSMT Kỳ #00240 - Ngày quay 31/1/2018
12-02-2018 16:26

Kết quả QSMT Kỳ #00240 của giải Mega 6/45. Ngày quay 31/1/2018

Max 4D| Kết quả QSMT Kỳ #00186 - Ngày quay 27/1/2018
11-02-2018 16:02

Kết quả QSMT Kỳ #00186 của giải Max 4D. Ngày quay 27/1/2018

Power 6/55 | Kết quả QSMT Kỳ #00078 - Ngày quay 27/1/2018
10-02-2018 15:32

Kết quả QSMT Kỳ #00078 của giải Power 6/55. Ngày quay 27/1/2018

Mega 6/45| Kết quả QSMT Kỳ #00239 - Ngày quay 28/1/2018
09-02-2018 16:25

Kết quả QSMT Kỳ #00239 của giải Mega 6/45. Ngày quay 28/1/2018

Max 4D| Kết quả QSMT Kỳ #00185 - Ngày quay 25/1/2018
08-02-2018 16:01

Kết quả QSMT Kỳ #00185 của giải Max 4D. Ngày quay 25/1/2018

Power 6/55 | Kết quả QSMT Kỳ #00077 - Ngày quay 25/1/2018
08-02-2018 15:31

Kết quả QSMT Kỳ #00077 của giải Power 6/55. Ngày quay 25/1/2018

Phiên bản đầy đủ