58,946,980,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

155,267,929,650đ

Jackpot 2

4,406,035,850đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Kết quả QSMT

Mega 6/45| Kết quả QSMT Kỳ #00215 - Ngày quay 3/12/2017
06-12-2017 16:46

Kết quả QSMT Kỳ #00215 của giải Mega 6/45. Ngày quay 3/12/2017

Max 4D| Kết quả QSMT Kỳ #00162 - Ngày quay 2/12/2017
06-12-2017 16:41

Kết quả QSMT Kỳ #00162 của giải Max 4D. Ngày quay 2/12/2017

Power 6/55 | Kết quả QSMT Kỳ #00054 - Ngày quay 2/12/2017
06-12-2017 16:35

Kết quả QSMT Kỳ #00054 của giải Power 6/55. Ngày quay 2/12/2017

Mega 6/45| Kết quả QSMT Kỳ #00214 - Ngày quay 1/12/2017
06-12-2017 16:34

Kết quả QSMT Kỳ #00214 của giải Mega 6/45. Ngày quay 1/12/2017

Max 4D| Kết quả QSMT Kỳ #00161 - Ngày quay 30/11/2017
06-12-2017 16:33

Kết quả QSMT Kỳ #00161 của giải Max 4D. Ngày quay 30/11/2017

Power 6/55 | Kết quả QSMT Kỳ #00053 - Ngày quay 30/11/2017
06-12-2017 16:32

Kết quả QSMT Kỳ #00053 của giải Power 6/55. Ngày quay 30/11/2017

Mega 6/45| Kết quả QSMT Kỳ #00213 - Ngày quay 29/11/2017
06-12-2017 16:31

Kết quả QSMT Kỳ #00213 của giải Mega 6/45. Ngày quay 29/11/2017

Max 4D| Kết quả QSMT Kỳ #00160 - Ngày quay 28/11/2017
06-12-2017 16:30

Kết quả QSMT Kỳ #00160 của giải Max 4D. Ngày quay 28/11/2017

Phiên bản đầy đủ