41,341,594,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

31.562.051.700đ

Jackpot 2

3,783,449,750đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Cửa hàng may mắn

Top điểm bán hàng may mắn bán được nhiều vé trúng Giải Nhất

Top điểm bán hàng may mắn bán được nhiều vé trúng Giải Nhất

Phiên bản đầy đủ