41,341,594,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

31.562.051.700đ

Jackpot 2

3,783,449,750đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Danh sách địa điểm bán hàng :

Cửa hàng :

 1. Điểm bán Xổ số tự chọn 36 đường Trần Khắc Chân

  36 đường Trần Khắc Chân phường Tân Định Quận 1 Hồ Chí Minh

 2. Điểm bán Xổ số tự chọn D31 đường Vườn Lan

  D31 đường Vườn Lan phường Phường 10 Tân Bình Hồ Chí Minh

 3. Điểm bán Xổ số tự chọn 56 đường Phó Cơ Điều

  56 đường Phó Cơ Điều Phường 12 Quận 5 Hồ Chí Minh

 4. Điểm bán hàng Xổ số tự chọn 199 đường Phó Cơ Điều

  199 đường Phó Cơ Điều Quận 11 Hồ Chí Minh

 5. Điểm bán hàng Xổ số tự chọn 283 đường Trường Chinh

  283 Đường Trường Chinh Phường 14 Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

  0902314668

Phiên bản đầy đủ