41,341,594,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

31.562.051.700đ

Jackpot 2

3,783,449,750đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
STT LOẠI THÔNG TIN NỘI DUNG
1 Tài liệu hướng dẫn chi tiết sử dụng thiết bị đầu cuối Chi tiết
2 Hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị đầu cuối Chi tiết
3 Tiêu chí Thương mại, Kỹ thuật lựa chọn điểm bán hàng Xổ số tự chọn số Điện toán qua Thiết bị đầu cuối Chi tiết
Phiên bản đầy đủ