STT LOẠI THÔNG TIN NỘI DUNG
1 Hướng dẫn mua hạn mức bán hàng xổ số tự chọn qua LienVietPostBank
Chi tiết
2 Hướng dẫn mua hạn mức bán hàng xổ số tự chọn qua VietinBank 
Chi tiết
3 Tài liệu hướng dẫn chi tiết sử dụng thiết bị đầu cuối Chi tiết
4 Hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị đầu cuối Chi tiết
5 Tóm tắt hướng dẫn sử dụng nhận diện thương hiệu Vietlott Chi tiết
Phiên bản đầy đủ