41,341,594,500đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

31.562.051.700đ

Jackpot 2

3,783,449,750đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
STT LOẠI THÔNG TIN NỘI DUNG
1 Hướng dẫn mua hạn mức bán hàng xổ số tự chọn qua LienVietPostBank
Chi tiết
2 Hướng dẫn mua hạn mức bán hàng xổ số tự chọn qua VietinBank 
Chi tiết
3 Tài liệu hướng dẫn chi tiết sử dụng thiết bị đầu cuối Chi tiết
4 Hướng dẫn sử dụng nhanh thiết bị đầu cuối Chi tiết
5 Tóm tắt hướng dẫn sử dụng nhận diện thương hiệu Vietlott Chi tiết
6 Thay đổi số tài khoản chuyên thu Vietinbank Chi tiết
7 Hướng dẫn mua hạn mức qua Bưu cục và danh sách các Bưu cục thu hộ Vietlott Chi tiết
8 Hướng dẫn mua hạn mức bán hàng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 -01/5/2018 Chi tiết
Phiên bản đầy đủ