53,253,948,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

256,090,121,850đ

Jackpot 2

3,000,000,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Thống kê

1
1
0
3
0
3
0
2
1
2
1
1
1
1
0
0
1
1
2
0
1
2
1
1
0
0
3
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
1
0
0
2
1
0
1
1
Phiên bản đầy đủ