12,000,000,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

38,842,141,350đ

Jackpot 2

3,982,460,150đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Thống kê

19
15
10
17
17
16
17
14
17
11
16
14
14
11
11
10
12
13
15
10
17
11
9
12
15
15
13
13
16
15
11
20
14
7
15
7
15
8
14
11
7
12
10
16
12
Phiên bản đầy đủ