16,454,311,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây
Jackpot 1

80,027,540,400đ

Jackpot 2

3,000,000,000đ

Đếm ngược :
 • 02Ngày
 • 05Giờ
 • 40Phút
 • 18Giây

Thống kê

20
19
13
21
23
20
20
19
20
15
20
15
17
14
14
16
15
15
20
13
20
12
14
16
18
17
17
16
16
17
14
24
17
9
24
15
22
9
17
17
11
18
14
19
14
Phiên bản đầy đủ